Biosoft


Institutul de tehnologii bioinformationale

METODE POZITIVE DE CONTROL AL GÂNDURILOR

METODE POZITIVE DE CONTROL AL GÂNDURILOR
Controlul gândurilor prin practica concentrării
Liniştiţi gândurile prea turbulente. Calmaţi emoţiile care le
însoţesc. La început, concentraţi-vă asupra unei forme concrete,
asupra unei flori, a imaginii lui BUDDHA, a unui tablou de vis, a
luminii orbitoare a luminii spirituale, a imaginii unui sfânt, o
YANTRA, etc. Realizaţi aceasta de trei, patru ori pe zi: dimineaţa
devreme, la orele 8, 16 şi 20. Cei înclinaţi spre devoţiune se vor
concentra asupra inimii, RAJA yoghinii asupra lui TRIKUTI (spaţiul
dintre sprâncene), vedanticii asupra Absolutului. Vă mai puteţi
alege drept obiect al concentrării vârful nasului, MANIPURA sau
MULADHARA CHAKRA.
Atunci când diverse gânduri irelevante (care nu au nici o
legătură cu obiectul concentrării) vă pătrund în minte urmăriţi să
fiţi indiferenţi. Astfel, ele vor muri de la sine. Dacă veţi încerca să
vă opuneţi, ele vor persista, iar puterea lor de rezistenţă va
creşte. O mare cantitate de energie (din planul voinţei) va fi
atunci irosită în lupta împotriva lor. Înlocuindu-le însă cu gânduri
divine, ele vor dispărea treptat. Practica concentrării necesită
aşadar deopotrivă fermitate şi constanţă.
Concentrarea este practicată cu scopul de a opri
modificările minţii. Ea urmăreşte să menţină mintea focalizată
asupra unei forme sau a unui obiect o perioadă cât mai lungă de
timp. Rezultatele unei mari puteri de concentrare sunt minunate,
căci opunându-se gândurilor şi dorinţelor izvorâte din lumea
simţurilor, ea înlocuieşte de fapt grijile şi frământările cu
beatitudinea, perplexitatea cu luciditatea, moleşeala mentală cu
gândirea aplicată şi eficientă, reaua voinţă cu extazul. Mintea se
concentrază cu o relativă uşurinţă asupra obiectelor exterioare,
căci ea are o tendinţă naturală de exteriorizare. De aceea,
alegând imaginea preferată a unui mare model divin (Iisus,
Buddha, Krishna, Devi, etc.), priviţi-o ferm şi fără să clipiţi o
perioadă cât mai lungă de timp. La început, examinaţi întreaga
figură, de la cap spre picioare, urmărind să reţineţi toate detaliile.
După ce mintea s-a calmat în mare măsură, fixaţi-vă privirea
asupra unui singui punct, apoi închideţi ochii şi vizualizaţi mental
întreaga imagine.
Va trebui să atingeţi performanţa de a putea vizualiza cu
claritate imaginea oriunde v-aţi afla (deci chiar în absenţa
suportului exterior). Aceasta este concentrarea şi ea nu poate fi
obţinută decât printr-o practică susţinută şi zilnică. Dacă doriţi cu
adevărat să vă amplificaţi puterea de concentrare, va trebui să
renunţaţi la cât mai multe din dorinţele şi activităţile voastre
lumeşti şi să practicaţi tăcerea câteva ore în fiecare zi. Numai
atunci mintea se va concentra cu uşurinţă şi fără efort.
Controlul gândurilor printr-o atitudine pozitivă
Urmăriţi să obţineţi puterea să vă închideţi în faţa gândurilor
şi influenţelor nedorite sau prejudiciante adoptând o atitudine
pozitivă a minţii. Aplicând această metodă veţi deveni receptivi
numai la forţele şi influenţele sublime din macrocosmos. Folosiţi
în acest sens sugestii pozitive care vor deveni gradat un obicei
(vor fi integrate de subconştientul vostru). Astfel, toate
influenţele nedorite, de joasă vibraţie, atât din lumea vizibilă cât
şi din cea invizibilă vor fi oprite la poarta voinţei dumneavoastră,
în timp ce influenţele înalte vor pătrunde cu uşurinţă, direct
proporţional însă cu gradul în care au fost invitate (altfel spus, cu
nivelul vostru de aspiraţie). În minte există deopotrivă dubii şi
adevăr. Astfel, în unele minţi poate să apară îndoiala că
Dumnezeu există. Aceasta se numeşte SAMSAYA – BHAVANA. Un
alt dubiu posibil este acela dacă “Eu îl pot realiza pe BRAHMAN”.
Apoi o alta voce vă va spune: “Dumnezeu sau BRAHMAN este
real. El este realitatea la fel de concretă şi de solidă ca şi acest
fruct pe care îl ţin în mână. El reprezintă întrega cunoaştere şi
beatitudine şi eu pot să realizez acest lucru!”
Am înţeles acum fulgerător (prin intuiţie) o anumită
realitate, iar această înţelegere are cu adevărat o bază solidă,
căci rădăcina ei se află întru Adevăr. Nu trebuie să ne lăsăm
induşi în eroare şi să confundăm o asemenea idee solid ancorată
cu altele care nu au nici un fundament. Aparent, şi una şi
celelalte sunt doar simple gânduri ce ne trec prin minte, dar
calitatea lor este fundamental diferită, căci în timp ce ultimele
sunt doar gânduri efemere care vin şi pleacă, produse ale
imaginaţiei şi ataşamentelor noastre, primul gând are o realitate
în sine, pe care o vom putea percepe gradat dacă vom şti să îl
cultivăm cu dragoste, identificându-ne mereu cu el, până când va
deveni ferm implantat în solul minţii noastre, crescând precum
un arbore şi dând la iveală florile şi apoi seminţele sale sublime,
adică realizarea esenţei noastre ascunse. Atunci “Eu sunt
BRAHMAN” nu va mai fi doar un gând printre altele, ci însăşi
realitatea noastră lăuntrică. Clarificarea ideilor va îndepărta deci
confuzia minţii noastre. Ori de câte ori un dubiu nou apare, va
trebui să-l eliminăm prin sugestii şi afirmaţii bine direcţionate,
precum: “Este adevărat, voi reuşi. Mă voi depăşi pe mine însumi
şi voi realiza Adevărul Ultim. Nu există nici un dubiu în această
direcţie”, sau “În vocabularul meu mental nu există asemenea
expresii, precum nu pot, imposibil, dificil, etc. Totul este posibil
sub soare”. Adoptând o asemenea atitudine nimic nu vi se va mai
părea dificil. Voinţa vă va deveni din ce în ce mai puternică şi vă
va aduce un succes fulgerător în tot ceea ce veţi întreprinde şi
mai ales în încercarea voastră de a vă cuceri propria minte.
Controlul gândurilor prin non-cooperare
Nu cooperaţi cu mintea voastră atunci când este asaltată de
influenţe malefice şi astfel ea va trece gradat sub controlul
voinţei voastre. Iată care este metoda practică pentru a realiza
acest lucru. Dacă mintea vă spune: “Vreau să mănânc dulciuri
astăzi”, răspundeţi-i astfel: “Astăzi nu voi coopera cu tine. În
consecinţă, nu voi mânca dulciuri, ci numai un pumn de orez”.
Dacă mintea vă spune: “Vreau să merg la cinema”, răspundeţi-i:
“Prefer să fac o şedinţă de ASANE şi să citesc din UPANISHADE”.
Aceasta este metoda de a nu coopera cu mintea. Ea constă în a
înota împotriva curentului simţurilor. Gradat, mintea va slăbi şi va
deveni servitorul vostru supus. Veţi deveni astfel stăpânul
propriei voastre minţi.
Cel care a atins autocontrolul şi se poate mişca printre
obiectele simţurilor complet detaşat, eliberat de atracţie şi
repulsie – realizează starea de pace lăuntrică. Mintea şi simţurile
sunt străbătute de cei doi curenţi ai atracţiei şi ai repulsiei. În
consecinţă, ele vor avea preferinţe pentru anumite obiecte şi
antipatii faţă de altele. Dar fiinţa disciplinată este eliberată de
acest joc al dualităţii, fiind controlată doar de Sine; ea trăieşte
ancorată de-a pururi în pacea Eternităţii. O asemenea fiinţă are o
voinţă atotputernică de care vor asculta simultan simţutile şi
mintea. Ea va şti să aleagă exact acel obiect de care are strictă
necesitate pentru a putea răspunde nevoilor reale ale corpului
său, fără însă a se ataşa de ele prin iubire sau ură (plăcere sau
neplăcere).
Arta de a vă rarefia gândurile
Aşa cum pe plantaţiile de cauciuc plantatorii rarefiază
arborii tăindu-i pe cei mai puţin dezvoltaţi pentru a putea extrage
mai mult lapte de la cei puternici, la fel va trebui să procedaţi şi
voi cu gândurile voastre, distrugându-le unul câte unul pentru a
putea bea în final ambrozia sau nectarul nemuririi.
Folosindu-vă discernământul, selectaţi doar gânduri pozitive
şi eliminaţi-le pe cele negative. Printr-o asemenea rarefiere
mentală, puterea gândurilor rele se va diminua gradat. Ele vor
mai continua să vă asalteze o vreme, dar nu vă vor mai putea
face vreun rău, căci nu vor mai avea vitalitatea necesară
(gândurile sunt puternice doar într-un mediu favorizant).
La fel cum omul pe cale să se înece încearcă să se prindă de
orice îi iese în cale pentu a putea supravieţui, şi aceste gânduri -
acum lipsite de viaţă – vor mai încerca încă o vreme să revină la
starea lor de dinainte. Dacă veţi continua însă cu regularitate
practica voastră zilnică de concentrare şi meditaţie, ele se vor
stinge de la sine precum o lampă căreia i s-a terminat uleiul. Nu
uitaţi însă să asemenea pasiuni negative, precum egoismul,
gelozia, mândria şi ura, sunt de regulă foarte adânc înrădăcinate.
Chiar dacă prin rarefiere sunt suprimate o anumită perioadă de
timp, ele vor încerca să revină mai târziu. Orice slăbiciune din
partea voastră le va permite acest lucru. De aceea, numai un
efort susţinut şi o vigilenţă constantă va pemite dezrădăcinarea
lor completă.
Controlul gândurilor prin metoda lui Napoleon
Atunci când vă gândiţi la un subiect nu permiteţi altor
gânduri să vă pătrundă în minte. Dacă, de pildă, vă gândiţi la
milă, nu faceţi alte conexiuni, cum ar fi iertarea sau toleranţa.
Dacă studiaţi BHAGAVAD GITA nu vă gândiţi la ceai sau la meciul
de fotbal. Lăsaţi-vă absorbiţi numai de subiectul care vă
preocupă în prezent.
Napoleon obişnuia să îşi controleze gândurile în această
manieră: “Atunci când vreau să mă gândesc la lucruri mai
plăcute, închid toate sertarele minţii mele ce conţin lucruri
neplăcute. Dacă vreau să dorm, atunci închid toate sertarele
minţii mele!”.
Opriţi revenirea gândurilor rele
Să presupunem că gândurile rele staţioneaza cam 12 ore în
mintea voastră şi revin o dată la trei zile. Dacă reduceţi
staţionarea la numai 10 ore şi le lăsaţi să revină doar o dată pe
săptămână, puteţi considera că aţi făcut un anumit pregres.
Continuând practica, perioada de staţionare şi revenire se vor
diminua gradat. Până la urmă, ele vor dispărea în totalitate.
Pentru stimulare, comparaţi starea dumneavoastră mentală de
acum cu cea de acum un an sau doi. Sesizarea progresului făcut
vă va spori entuziasmul. La început acest progres va fi însă foarte
lent, astfel încât o asemenea evaluare a propriei creşteri
spirituale va fi mai dificilă.
Nu faceţi concesii gândurilor negative
Atunci când un gând malefic pătrunde pentru prina dată în
minte, imaginaţia se va apleca cu interes asupra lui. Vă veţi
amuza insistând o vreme asupra lui. Ceea ce nu realizaţi însă
este faptul că permiţându-i şederea în mentalul vostru,
neoferindu-i nici un fel de rezistenţă, el se va fixa ferm în minte,
după care, chiar dacă o veţi dori, eliminarea lui va fi infinit mai
dificilă. Faimosul preverb: “Îi dai un deget şi îţi ia toată mâna”
este valabil şi în cazul gândurilor. Nu disperaţi dacă eşuaţi uneori
în cazul vreunui gând rău, căci nu există victorie fără durere.
Păstraţi convingerea că puterea spirituală lăuntrică se va
manifesta gradat în voi.
Practica spirituală şi eliminarea gândurilor negative
Uneori veţi simţi că vă cutremuraţi numai la gândul vreunei
acţiuni rele, sau veţi fi foarte tulburaţi amintindu-vă asemenea
acţiuni petrecute în trecut. Acestea sunt semne de progres
spiritual. Acum simţiţi că nu aţi mai fi în stare să repetaţi aceleaşi
acţiuni. Nu numai mintea se va împotrivi, dar chiar şi corpul fizic
se va cutremura ori de câte ori un gând malefic vă va împinge să
repetaţi o acţiune prin forţa obişnuinţei. Continuaţi practica
spirituală cu şi mai multă dăruire şi vigoare. Astfel, toate
amintrile acţiunilor şi gândurilor malefice, toate ispitele malefice,
vor dispărea de la sine. Vă veţi stabili acum în starea de puritate
şi pace.
La început, cum vă aşezaţi pentru meditaţie, cum vă
năpădesc o sumedenie de gânduri negative. De ce oare se
produce acest lucru exact în timpul meditaţiei, atunci când
urmăriţi să menţineţi doar gânduri pure? Sunt numeroşi aspiranţii
care ajung chiar să îşi părăsească practica spirituală din acest
motiv. Aşa cum, dacă deranjaţi o maimuţă, ea va încerca să se
răzbune, şi gândurile malefice vor încerca să se răzbune, tot la
fel, atacându-vă cu o forţă dublată atunci când urmăriţi să vă
concentraţi asupra unor gânduri divine, sublime. Este ca şi cum
aţi încerca să vă curăţaţi casa de duşmani, lucru care nu poate fi
făcut fără împotrivirea acestora.
Există în natură o lege a rezistenţei. Vechile gânduri
malefice vor încerca să vă înduplece, spunându-vă: “O bunule
om! Nu fi crud, nu ne izgoni din mintea ta, căci noi suntem aici
din timpuri imemoriale. Avem deci toate drepturile să locuim aici.
Noi te-am ajutat întotdeauna să înfăptuieşti atâtea acţiuni
negative. De ce acum vrei să ne părăseşti? Oricum, fii convins că
nu ne vom părăsi domeniul ce ne aparţine de drept cu una cu
două! “. Nu vă lăsaţi descurajaţi. Continuaţi practica regulată a
meditaţiei şi aceste gânduri îşi vor pierde puterea, căci o altă
lege a naturii este aceea că pozitivul învinge totdeauna
negativul. Chiar şi cel mai nătâng aspirant va constata o
uluitoare schimbare dacă îşi va menţine constant practica
spirituală timp de doi sau trei ani. Acum, el nu va mai putea
renunţa la practică nici chiar pentru o singură zi, căci va simţi o
autentică neîmplinire, un gol interior, ca şi cum ziua respectivă ar
fi trecut degeaba.
Cele mai bune remedii împotriva gândurilor rele
Atunci când mintea este goală (când i se permite reveria
pasivă), gândurile malefice vor încerca imediat să intre. Acesta
este un punct cheie în comiterea păcatului, căci acţiunile
mentale sunt de fapt acţiunile reale. Cu o singură privire
desfrânată aţi şi comis adulterul în propria voastră inimă.
Amintiţi-vă mereu acest lucru ! Dumnezeu judecă omul după
motivaţiile sale, în timp ce oamenii obişnuiţi se judecă unul pe
altul doar după acţiunile fizice exterioare, greşind adesea asupra
adevăratelor lor intenţii.
De aceea, păstraţi-vă mintea mereu ocupată şi astfel
gândurile rele nu vor mai putea intra. O minte leneşă (pasivă)
este locuinţa preferată a diavolului. Supravegheaţi-vă mintea în
fiecare clipă. Cea mai bună metodă este să fiţi angajaţi în
permanenţă într-o anumită activitate benefică: de la măturat şi
curăţenie şi până la meditaţie, lectură, cântece, rugăciuni,
ajutorarea celor bolnavi sau neputincioşi. Evitaţi bârfa şi vorbăria
inutilă şi umpleţi-vă mintea numai cu gânduri sublime conţinute
în scripturile sacre.
Disciplinarea zilnică a gândurilor
Iată un exerciţiu minunat ce poate fi practicat zilnic pentru
relaxarea mentală. El vă va dărui multă inspiraţie şi putere.
Închideţi ochii şi gândiţi-vă la ceva plăcut. Imaginaţi-vă măreţia
munţilor Himalaya, Gangele cel sacru, peisajele dumnezeieşti din
Kashmir, frumuseţea Taj Mahalului, comorile adunate în muzeul
Victoria Memorial din Calcutta, un răsărit superb de soare,
infinitul oceanului sau nemărginirea cerului albastru.
Imaginaţi-vă apoi că întreaga lume, inclusiv corpul vostru
pluteşte ca un curent în acest vast ocean al Spiritului. Simţiţi că
viaţa întregii lumi pulsează şi vibrează în fiinţa voastră, dilatată
acum în nemărginire. Deveniţi una cu HIRANYAGARBHA, Oceanul
Vieţii şi ancoraţi-vă ferm pe fundul lui neclintit. Acum deschideţi
ochii. Veţi experimenta o pace mentală imensă, însoţită de
vigoare şi putere. Nu trebuie decât să încercaţi.
Supravegheaţi-vă şi spiritualizaţi-vă gândurile
Supravegheaţi-vă gândurile. Controlaţi-le. Fiţi martorul lor
detaşat. Ridicaţi-vă deasupra gândurilor, în acea zonă a
conştiinţei pure unde nu există gânduri. Impresiile subtile,
tendinţele, dorinţele şi pasiunile ce zac ascunse au o influenţă
uriaşă asupra vieţii noastre conştiente.
Ele trebuie purificare şi sublimate, trebuie să li se dea o
turnură spirituală. Ascultaţi, vorbiţi, gândiţi, meditaţi, urmăriţi-vă,
înţelegeţi şi cunoaşteţi numai lucruri pozitive. Teama, neplăcerea,
ura ascunsă, prejudiciul , intoleranţa, mânia, desfrâul – perturbă
acţiunea minţii subconştiente. Cultivaţi-vă virtuţile. Purificaţi-vă şi
întăriţi-vă mintea subconştientă. Dorinţele, lăcomia, etc. întunecă
mintea şi o reduc la sclavie. Ea ar trebui eliberată şi readusă la
starea ei de puritate originară pentru a putea reflecta Adevărul şi
a practica meditaţia. Impulsurile inferioare aparţin doar corpului
fizic şi planului mental.
Atunci când mentalul nu mai funcţionează datorită absenţei
VASANAS-urilor (impresiilor mentale şi dorinţelor subtile), atunci
apare starea de MANONASA sau anihilarea mentalului.
CAPITOLUL 8
MODELE DE CULTIVARE A GÂNDURILOR
Discriminarea şi controlul lăuntric al gândurilor
Ori de câte ori dorinţele vă năpădesc mintea, nu încercaţi să
le daţi curs. Respingeţi-le prin discriminare, introspecţie corectă
şi luciditate. Rezultatul acestei practici va fi pacea şi puterea
mentală, căci mintea va fi controlată direct,
nemaipermiţându-i-se să hoinărească. Tendinţele sale spre
exteriorizare sunt curmate.
Dacă dorinţele sunt eliminate, gândurile vor muri şi ele de la
sine. Prin această practică (SAMA), cele cinci JNANAINDRIYAS sau
organele de cunoaştere, adică urechile, pielea, ochii, limba şi
nasul, sunt de asemenea controlate. SAMA înseamnă seninătatea
minţii obţinută prin eradicarea constantă a VASANAS-urilor sau a
dorinţelor.
Gândurile malefice şi autovigilenţa
Realizaţi plenar consecinţele grave şi ruinătoare ale
gândurilor rele. Aceasta vă va pune în gardă şi veţi învăţa să vă
păziţi atunci când ele apar din nou, prin direcţionarea minţii către
un alt obiect exterior sau spre gânduri divine, rugăciune sau JAPA.
Dacă veţi manifesta o aspiraţie sinceră în această practică veţi
ajunge curând la stadiul în care chiar dacă gândurile rele vă apar
în vis, vă veţi trezi pe loc, iar în stare de veghe nu veţi mai
întâmpina nici o dificultate în a le înfrunta.
Spiritualizaţi-vă instinctele prin sublimarea lor. Emiteţi zilnic
noi vibraţii divine sub forma undelor-gând. Făcând gândurile
voastre să devină pure, puternice, sublime şi clare, veţi obţine o
imensă putere spirituală şi pacea lăuntrică.
Autoperfecţionarea prin yoga
Fenomenele suprafizice ce au loc în timpul anumitor practici
yoghine, precum şi experienţele practicanţilor pe planurile
subtile, sunt adesea privite cu suspiciune şi considerate un fel de
magie orientală. În realitate, YOGA nu este nici un divertisment,
nici ceva paranormal, ci urmăreşte scopul unei dezvoltări
integrale a tuturor facultăţilor omeneşti. Ea reprezintă o cale
raţională verificată de milenii, spre o viaţă mai plină şi mai
binecuvântată către care umanitatea se îndreaptă oricum în mod
natural (dar într-un ritm mult mai lent).
Toate metodele YOGA au la bază unele principii etice şi
morale, primul pas în YOGA constituind chiar eradicarea viciilor şi
dezvoltarea anumitor virtuţi. Următorul pas este reprezentat de
disciplinarea naturii lăuntrice şi formarea unui caracter pur şi
ferm prin practicarea anumitor exerciţii zilnice şi înlocuirea
vechilor obiceiuri cu altele noi, aflate în concordanţă cu legile
armoniei universale. Pe fundamentul solid al acestui nou caracter
moral, ferm şi prin de virtuţi, se construiesc structurile următoare
în YOGA.
Importanţa controlului gândurilor
Controlul gândurilor este de o importanţă vitală. Foarte
puţini oameni cunosc această artă. Chiar şi oamenii consideraţi
educaţi sunt complet străini de această învăţătură fundamentală.
Practic întreaga umanitate este victima unei gândiri
întâmplătoare. Tot felul de gânduri rătăcite intră şi ies accidental
în laboratorul mental. Nu există un ritm precis sau o raţiune care
să guverneze acest lucru. Nu există o unitate sau o disciplină a
gândirii. Ea se află în întregime într-o stare de haos şi confuzie,
ce nu permite clarificarea ideilor. Gândirea dezordonată, scăpată
de sub control, devine astfel cu uşurinţă temelia (cauza) unei
vieţi dezordonate, a unor acţiuni incoerente, a unui ego
contradictoriu, animat de impulsuri contradictorii şi generator de
nefericire. Oamenii nu se pot concentra sistematic asupra unui
subiect, căci ei nu cunosc legile gândirii şi nici legile mentalului.
Universul lăuntric devine astfel o autentică menajerie. Tot felul de
gânduri senzoriale luptă unele cu altele, încercând să pătrundă în
mintea celui supus simţurilor şi să-şi atribuie supremaţia. Astfel,
ochiul se luptă cu urechea, aceasta cu limba sau cu nasul, etc.
Rezultatul sunt gândurile de joasă frecvenţă, gânduri de ură,
gelozie, teamă sau desfrâu. Majoritatea oamenilor nu pot
menţine un singur gând divin, sublim nici măcar o secundă.
Minţile lor sunt atât de fragmentate, încât energia lor mentală
este risipită în o mie de direcţii.
Gândul este doar un servitor, un instrument. Trebuie să
învăţaţi să vă serviţi de el corect şi cu tact. Prima condiţie a
fericirii este controlul gândurilor. Gândul este puntea ce uneşte
omul cu Divinul. Corpul vostru, afacerea, căminul vostru – toate
nu sunt decât idei aflate în mintea voastră. Gândul este o forţă
dinamică, iar gândul bun este primul pas către perfecţiune. Aici
rezidă adevărata bogăţie.
Evitaţi gândurile referitoare la defectele altora
Natura minţii este astfel concepută încât ea devine una cu
obiectul la care se gândeşte intens. Astfel, dacă vă gândiţi la
viciile şi defectele altora, mintea voastră va deveni una cu ele,
cel puţin pe perioada în care vă gândiţi la ele. Cel care cunoaşte
această lege psihologică nu-şi va permite niciodată să-i critice pe
alţii, găsindu-le greşeli peste greşeli, ci va urmări să vadă numai
calităţile lor, punând mereu binele în faţa răului. O asemenea
practică îl va ajuta să avanseze în practica YOGA şi să se înalţe
din punct de vedere spiritual, îmbunătăţindu-i mult concentrarea.
Ultimul gând determină următoarea reîncarnare
Ultimul gând al omului îi guvernează destinul viitor,
determinându-i următoarea încarnare. Iată ce spune în acest
sens KRISHNA în BHAGAVAD GITA: “Cel care la sfârşitul vieţii îşi
abandonează corpul fizic gândindu-se la o anumită fiinţă, se va
reîncarna, o Kaunteya, exact în acea fiinţă, datorită gândului
constant asupra ei.” (Cap. VIII – 6).
Când Ajamila şi-a pierdut comportamentul plin de smerenie,
începând să ducă o viaţă detestabilă, el a căzut pradă păcatului
şi s-a dedat la furturi şi la jafuri. A devenit dependent de o
prostituată care i-a născut zece copii. Ultimul dintre aceştia a fost
Narayana.
Aflat pe punctul de a muri, el era absorbit în gânduri
referitoare la ultimul său fiu. Atunci când cei trei mesageri
cumpliţi ai Morţii s-au apropiat de Ajamila, el începu să strige
tulburat numele fiului său: Narayana! La simpla menţiune a
acestui nume, slujitorii zeului Hari dădură fuga şi-i îndepărtară pe
mesagerii morţii, ducându-l pe Ajamila cu ei, în VAIKUNTHA sau
regatul lui VISHNU.
În mod similar, sufletul lui Sisupala, cel care şi-a petrecut
întrega viaţă înfruntând-ul pe KRISHNA, s-a topit în final în
Eternitate, atras într-o lumină orbitoare de o inefabilă glorie şi
măreţie. Deşi îl ura de moarte, simplul fapt că el era focalizat
asupra lui KRISHNA i-a permis acestuia ca în ultima clipă, văzând
lumina sa diafană, să-şi sublimeze spontan întreaga ură într-un
unic moment de devoţiune şi să-şi ardă astfel toate păcatele.
În BHAGAVAD GITA, KRISHNA spune: “Cel care se gândeşte
constant la Mine, intens şi cu mintea focalizată, Mă va realiza cu
uşurinţă; topindu-se în Mine, el nu va mai renaşte niciodată în
această lume a durerii şi suferinţei. O, Arjuna! În vreme ce toate
lumile create de BRAHMA sunt limitate de timp, ajungând în final
la momentul de disoluţie, pentru cel care Mă realizează nu mai
există renaştere; de aceea, meditează constant asupra Mea, cu
mintea şi intelectul fixate asupra supremului VASUDEVA, şi
atunci, cu siguranţă Mă vei realiza.” (Cap. VIII – 14, 15, 16).
Practica constantă a fixării minţii asupra lui Dumnezeu,
chiar şi în timpul activităţilor lumeşti, permite aspirantului ca
ultimul său gând să se îndrepte intuitiv şi automat tot asupra
Tatălui Ceresc. El îl va realiza astfel pe supremul PURUSHA şi va
atinge starea de Eternă Glorie.
Ultimul gând al unui desfrânat va fi adresat amantei lui;
beţivul se va gândi şi în ultima clipă la sticla lui de alcool; omul
de afaceri se va gândi la bani, soldatul la împuşcarea
duşmanului, iar o mamă ataşată, la fiul său.
RAJA BHARATA s-a ataşat atât de mult de o căprioară pe
care obişnuia să o îngrijească, încât a fost nevoit să se
reîncarneze în ea, căci ei îi adresase ultimul său gând înainte de
moarte. Totuşi, el a continuat să-şi amintească ultima sa
existenţă şi a rămas un suflet evoluat.
Cel care îşi disciplinează mintea de-a lungul întregii sale
vieţi, fixând-o prin practică constantă numai asupra lui
Dumnezeu, se va gândi şi în clipa morţii tot la Dumnezeu. Pentru
aceasta nu este suficient o practică de o zi sau două, de o
săptămână sau o lună, ci de un efort permanent şi o luptă care a
durat întreaga viaţă. Gândul ce va preocupa mintea în clipa
morţii este în mod firesc acela care l-a preocupat pe individ cel
mai mult în timpul vieţii sale. Omul devine întotdeauna ceea ce
gândeşte.
Temelia este gândul sattvic
Marea majoritate a oamenilor vor avea întotdeauna nevoie
de un fundament concret de care să se agaţe, ceva care să dea
sens vieţii şi cu ajutorul căruia să îşi brodeze ideile, şi care uneori
devine centrul tuturor formelor-gând care le sălăşluiesc în minte.
Aceasta este chiar natura minţii. Ea nu se poate fixa dexât dacă
are o temelie.
Această temelie trebuie să fie structurată numai din gânduri
sattvice. Mintea îşi asumă forma oricărui obiect la care se
gândeşte intens. Dacă ea se gândeşte la o portocală, ea va lua
chiar forma acelei porocale. Dacă ea se gândeşte la imaginea lui
KRISHNA cântând la flaut, ea îşi va asuma chiar forma acestuia.
De aceea, trebuie să vă educaţi mintea în mod corect şi să-i
oferiţi numai hrană sattvică.
O temelie mentală sattvică este singura capabilă să vă
conducă la ţel (să vă ofere mântuirea). Dacă, spre exemplu,
sunteţi un devotat al Domnului KRISHNA, construiţi-vă o temelie
mentală formată numai din gânduri referitoare la imaginea Lui şi
repetaţi continuu faimoasa lui Mantra: “OM NAMO BHAGAVATE
VASUDERANYA”, precum şi calităţile sale (calităţile formei fără
formă). Un vedantin ar trebui să-şi formeze o temelie mentală
axată pe gândul asupra Mantrei “AUM” şi a înţelesului său
(Infinitul Ocean de Lumină, SAT-CHIT-ANANDA, VYAPAKA,
PARIPURNA-ATMA). Acţionaţi în lumea simţurilor, dar, de cîte ori
prindeţi un moment în care mintea este liberă, meditaţi asupra
gândurilor temelie, fie de tip SAGUNA, fie de tip NIRGUNA (cu
formă sau fără formă), în funcţie de gust, de temperament şi
capacitatea de a executa SADHANA. Printr-o asemenea
constanţă în gândire, mintea se va obişnui gradat, astfel încât ea
va ajunge, prin puterea obişnuinţei, să vă îndrepte automat
subconştient spre gândurile temelie pe care le-aţi ales iniţial în
mod conştient.
Este regretabil faptul că marea majoritate a oamenilor nu au
un ideal, un program de viaţă şi o temelie sattvică a minţii. Ei se
lasă astfel sortiţi eşecului. Temelia mentală a unei tinere
căsătorite este, de regulă, una înclinată spre plăcerile sexuale;
cea a unei bătrâne ataşate este afecţiunea pentru copiii şi nepoţii
ei. Dar, vai, temelia celor mai mulţi oameni este ura şi gelozia.
Chiar şi aşa numitele persoane educate, cu tot felul de cunoştinţe
şi de grade academice, sunt doar o pulbere în vânt în comparaţie
cu cunoaşterea spirituală, căci nici ei nu au practic un program
de viaţă şi un autentic centru de greutate mental. Omul înclinat
spre valorile vieţii lumeşti cade inevitabil pradă gândurilor
sexuale şi gândurilor de ură, mânie şi răzbunare. Aceste două
tipuri de gânduri sunt practic stăpânele minţii sale. El nu ştie şi
nu-şi poate fixa mintea asupra unui singur gând bun sau nobil,
căci el nu cunoaşte legile gândirii, precum şi natura şi
posibilităţile propriei sale minţi. În ciuda nenumăratelor sale
posesiuni materiale ori a cunoştinţelor universale, el se menţine
astfel într-o poziţie deplorabilă, de extremă ignoranţă. VIVEKA
(discernământul) nu s-a trezit încă în el. De aceea, el nu poate
rezista unei dorinţe malefice, lăsându-se pradă oricărei ispite,
datorită voinţei sale slabe. Singurul remediu cu adevărat capabil
să îl scoată din această beţie lumească, de sub farmecul iluzoriu
al valorilor acestei lume efemere este doar o SATSANGA
constantă sau asocierea cu cei înţelepţi ori cu discipolii lor
avansaţi.
După pensionare, oamenii câştigă foarte mult timp pe care,
adesea, nu ştiu cum să-l folosească. Cea mai bună utilizare a
acestui timp ar fi aplecarea spre studiul scripturilor şi
contemplarea Divinităţii. Vechile obiceiuri şi clişee mentale ale
unei întregi vieţi pot fi încă înlăturate şi înlocuite cu noi obiceiuri
şi cu gânduri bune. La început va apare doar o tendinţă, care,
printr-o practică constantă, se va putea transforma apoi într-un
obicei pozitiv, ferm ancorat în mental, de a-şi apleca gândul
numai asupra lucrurilor virtuoase şi cu adevărat utile. Dar lupta
va trebui să fie foarte dură, căci vechile obiceiuri vor încerca să
revină mereu şi mereu.
Pura conştiinţă şi libertatea gândurilor
Printr-o practică intensă şi constantă de YOGA şi JNANI
SADHANA vă puteţi elibera de gânduri, devenind precum oceanul
liniştit, fără nici un val. Ceea ce oamenii obişnuiţi nu pot să
înţeleagă este faptul că un asemenea yoghin, cu mentalul
neclintit precum o stâncă, ajută omenirea cu mult mai mult decât
o poate face orice politician. Căci cel neclintit pătrunde şi
invadează cu spiritul său fiecare atom al universului, purificând şi
elevând întreaga lume.
Numele unor asemenea JNANIS care au atins starea de
linişte, cum ar fi JAD BHARATA sau VAMADEVA, sunt şi astăzi
evocate, deşi ei nu au scris cărţi şi nu au avut discipoli. Şi totuşi,
ce influenţă uriaşă au lăsat aceştia asupra minţilor a milioane de
oameni din toate timpurile ce le-au urmat!
Puteţi atinge starea de JNANA doar dacă vă eliberaţi de
dorinţele simţurilor şi de stările mentale imorale. Doar atunci va
coborî asupra voastră Lumina Divină. Aşa cum un bungalou este
curăţat de pânzele de păianjen, iar grădina de frunze şi ramuri
uscate, atunci când este aşteptată vizita unui vicerege, la fel
trebuie curăţat şi palatul mental de toate viciile, dorinţele şi
stările sale imorale, pentru a putea primi vizita Supremului
BRAHMAN, Regele regilor! Atunci când o dorinţă pătrunde în
minte, omul de lume îi dă bineţe şi se grăbeşte să o împlinească;
dar aspirantul va renunţa imediat la ea prin intermediul lui
VIVEKA. Oamenii înţelepţi consideră chiar şi germenele unei
dorinţi ca fiind un foarte mare pericol. De aceea, ei nu vor
îngădui împlinirea nici unei dorinţi, ci se vor delecta de-a pururi în
extatica comuniune cu ATMAN.
Gândirea este începutul procesului creaţiei. Ea înseamnă
exteriorizare şi obiectivizare. Mai înseamnă, de asemenea, şi
diferenţiere, calitate şi multiplicitate. Gândirea este SAMSARA. Ea
este cauza identificării cu corpul, a lui “Eu” şi “al meu”.
Gândirea generează timpul, spaţiul şi Cel care reuşeşte să
oprească veşnica curgere a gândirii se va scufunda în Pura
Conştiinţă. Acolo unde nu există gândire sau SAKALPA, există
doar Absolutul sau JIVANMUKTI.
CAPITOLUL 9
DE LA GÂNDURI LA TRANSCENDEREA GÂNDURILOR
Gândurile şi viaţa
Omul obişnuieşte să se gândească la obiectele simţurilor şi
devine ataşat de ele. El consideră, spre exemplu, că fructele sunt
foarte bune pentru sănătatea corpului său. Astfel, apare dorinţa
de a intra în posesia lor. Acţionând, el dobândeşte fructele şi se
bucură mâncându-le. Cum fructele i-au plăcut foarte mult, el
doreşte să cumpere din nou, ataşându-se treptat de ele, astfel
încât dacă într-o zi el nu reuşeşte să-şi procure raţia zilnică de
fructe, ajunge să sufere.
Ataşamentul izvorăşte din gândire; din ataşament se naşte
dorinţa; din dorinţă derivă mânia care apare prin sentimentul de
frustare ce însoţeşte neîmplinirea dorinţei dintr-un motiv sau
altul; mânia naşte iluzia, aceasta determină pierderea memoriei,
de pe urma căreia are de suferit intelectul; în acest punct, omul
este total ruinat. De aceea, dacă doriţi să atingeţi pacea veşnică,
nu vă gândiţi la obiecte, ci numai la beatificul şi nemuritorul
ATMAN.
Dorinţele în sine sunt inofensive. Ele sunt însă galvanizate
prin puterea gândului. Abia atunci îşi încep ele acţiunea de
devastare: omul începe să tânjească după obiectul dorinţei sale,
imaginându-şi că va experimenta o mare plăcere obţinându-l şi
bucurându-se de el. Această imaginaţie sporeşte şi mai puternic
dorinţa, care ajunge de nesuportat. Orice preţ pare atunci prea
mic numai pentru a o satisface. Acesta este mecanismul prin
care dorinţele îl atacă pe sărmanul JIVA, căzut în amăgire.
Gândurile şi caracterul
Omul nu este creatura circumstanţelor, ci gândurile sale
sunt arhitectul acestora. Un om de caracter ştie să clădească o
viaţă armonioasă din circumstanţele date. El trudeşte din greu şi
perseverează continuu, şi nu priveşte niciodată înapoi, ci îşi
orientează privirea cu curaj, întotdeauna înainte. El nu se teme
de obstacole; nu îşi face niciodată sânge rău şi nu se înfurie; nu
se lasă dezamăgit sau descurajat şi este întotdeauna plin de
vigoare, energie, putere şi vitalitate. Este mereu entuziast şi
zelos.
Cărămizile din care este clădit caracterul sunt gândurile.
Caracterul nu este înnăscut, ci format. Dar, pentru a-ţi putea
clădi un anumit caracter este nevoie de voinţă şi hotărâre,
susţinute de perseverenţa în acţiune.
Clădiţi-vă singuri caracterul şi modelaţi-vă astfel viaţa.
Caracterul înseamnă putere şi influenţă; el ne aduce prieteni şi
sprijin. Este cea mai sigură şi mai uşoară cale spre bogăţie,
onoare, succes şi fericire.
Micile amabilităţi, micile acte binevoitoare, un zâmbet la
momentul oportun, un pic de consideraţie şi de bunăvoinţă -
toate acestea, practicate în mod obişnuit în relaţiile voastre
curente, dau personalităţii voastre un farmec mai mare decât
v-ar putea aduce vreodată marile discursuri de la înalte tribune şi
conferinţe, oratorii, sau orice alt gen de exhibare a talentelor
personale.
Caracterul puternic este format de o gândire fermă şi nobilă.
El este fructul unui anumit efort personal. Oamenii s-au
îndepărtat de la legea divină, considerând că bogăţia şi puterea
(uneori asociate cu intelectul) guvernează această lume.
Rezultatele se văd. Adevărata armonie nu poate fi atinsă decât
atunci când caracterul moral dus până la perfecţiune ajunge să
guverneze, aşa cum se întâmplă de altfel în Universul mare.
Nimic din această lume – nici averea, nici numele, faima sau
victoria – nu valorează nimic dacă ele nu sunt susţinute şi de
caracter. În el rezidă adevărata valoare, iar el se construieşte prin
gândire, cu ajutorul voinţei şi a efortului personal.
Gândurile, cuvintele şi acţiunile
Fiecare cuvânt pe care îl rostim conţine în el o anumită
putere, generată de gândul care susţine acel gând. Dacă îi spui
cuiva: “Prostule!”, el va intra spontan într-o stare de furie şi va
reacţiona în consecinţă. Dacă, în schimb, îi vorbeşti în termeni
reverenţioşi, el va fi foarte mulţumit. Învăţaţi să mânuiţi puterea
cuvântului.
Gândurile sunt şi sâmburii oricărei acţiuni. De fapt,
adevăratele acţiuni, cele pe care le putem numi KARME, sunt
actele minţii şi nu ale trupului. Gândul şi acţiunea sunt
interdependente. Nu putem vorbi de minte în afara gândului, căci
ansamblul gândurilor constituie chiar mintea. Cuvintele nu sunt
altceva decît expresia exterioară a gândurilor, care sunt
imperceptibile în plan fizic. Acţiunile sunt determinate de
sentimentul dorinţei sau aversiunii (plăcere sau neplăcere).
Aceste sentimente sunt cauzate de faptul că voi atribuiţi o natură
plăcută sau dureroasă obiectelor exterioare. Gândul este finit. De
aceea, el nu reuşeşte să exprime corect nici măcar procesele
temporale (ele însele supuse limitării), nemaivorbind de Absolut,
care este inexprimabil.
Gândurile, pacea şi puterea
Cu cât mai puţine sunt gândurile, cu atât mai mare este
starea de pace lăuntrică. Amintiţi-vă întotdeauna acest adevăr.
Un om bogat, angajat în numeroase speculaţii într-un mare oraş,
are foarte multe gânduri şi o minte veşnic agitată, în ciuda
nenumăratelor lui posesiuni, în timp ce un SADDHU ce trăieşte
într-o peşteră din Himalaya şi care practică controlul gândului,
este foarte fericit, în ciuda sărăciei sale. Cu cât mai puţine sunt
gândurile, cu atât mai mare este puterea mentală şi de
concentrare. Să presupunem că prin mintea dumneavoastră trec
într-o oră circa 100 de gânduri. Dacă reuşiţi să reduceţi acest
număr, prin practica constantă a meditaţiei şi a concentrării, la
90, putem spune că puterea dumneavoastră de concentrare a
crescut cu 10% .
Fiecare gând mai puţin adaugă putere şi pace minţii. La
început nu vă veţi da seama cu uşurinţă de acest lucru, căci nu
posedaţi încă un intelect suficient de subtil, dar există totuşi un
barometru lăuntric ce înregistrează chiar şi această reducere (a
unui simplu gând). Dacă aţi eliminat un prim gând, puterea
mentală câştigată prin aceasta vă va ajuta să eliminaţi mai uşor
un al doilea gând.
De la purificarea gândurilor la experienţa
transcedentală
Gândurile sunt de două feluri: pure şi impure. Dorinţa de a
face acţiuni bune, JAPA, meditaţia, studiul scripturilor sacre, etc.,
- sunt gânduri pure. Dorinţa de a merge la cineme, de a-i răni pe
alţii, etc., – sunt gânduri impure. Cele din urmă ar trebui distruse
prin cultivarea gândurilor pure; în final, se va renunţa şi la
acestea.
Metoda RAJA-yoghină de transcendere a gândurilor este
metoda substituţiei (gândurilor rele cu gânduri bune), despre
care am insistat pe larg într-un capitol anterior.
Tehnica vedantică ce conduce la acelaşi rezultat este aceea
de a ignora (prin indiferenţă) gândurile inutile şi emoţiile
corespunzătoare. Întrebaţi-vă constant: “Cine sunt eu?” Simţiţi că
: “Eu nu sunt mintea. Eu sunt ATMAN, Spiritul omniprezent,
SUDDHA SAT-CHIT-ANANDA. Cum ar putea oare emoţiile să mă
afecteze? Eu sunt NIRLIPTA, Cel Neataşat; sunt SAKSHI, martorul
detaşat al acestor emoţii. Nimic nu mă poate afecta”. În faţa unor
asemenea sugestii, gândurile şi emoţiile vor dispărea de la sine.
Aceasta este metoda JNANA-yoghină de transcendere a
gândurilor.


October 6th, 2010
Topic: Articole, Documentare Tags: None

≡ Leave a Reply