Biosoft


Institutul de tehnologii bioinformationale

FIZICA ŞI FILOSOFIA PUTERII GÂNDULUI

Puterea Gîndului – Swami Sivananda
CAPITOLUL 1
FIZICA ŞI FILOSOFIA PUTERII GÂNDULUI
Gândul întrece lumina în viteză
În timp ce lumina călătoreşte cu circa 300.000 de kilometri
pe secundă, gândurile ajung practic instantaneu la locul de
destinatie.
Gândul este mai fin decât eterul (n.n. Shivanada nu
vorbeşte aici despre Akasha, materia subtilă ultimă, ale cărei
vibraţii produc întreaga manifestare, deci şi gândul, ci de mediul
subtil prin care se transmite electricitatea), mediul electricităţii.
Prin intermediul unei transmisii radio, un cântăreţ care cântă la
Calcutta poate fi ascultat în propriul nostru apartament din
Delhi. Orice mesaj poate fi recepţionat prin intermediul unor
asemenea transmisii.
Într-un mod asemănător se comportă şi mintea omului. Un
sfânt ce emană valuri spirituale de pace, armonie şi echilibru,
trimite de fapt în lume gânduri de pace şi armonie. Acestea
călătoresc mai repede decât lumina în toate direcţiile,
pătrunzând în minţile altor oameni şi producându-le, prin
fenomenul subtil al rezonanţei, gânduri similare de armonie şi
pace. În schimb, un om angrenat în activităţi lumeşti, a cărui
minte este plină de gelozie, răzbunare şi ură, emite gânduri
discordante ce pătrund la rândul lor în minţile a mii de oameni,
creându-le stări asemănătoare, dizarmonioase.
Mediul prin care călătoreşte gândul
Dacă aruncăm o piatră într-un bazin cu apă, ea va produce
o succesiune de valuri concentrice având drept epicentru locul
impactului. Lumina unei lumânări va da şi ea naştere unor valuri
de vibraţii eterice călătorind în toate direcţiiile, pornind de la
centru.
În acelaşi mod, atunci când un gând, bun sau rău, străbate
mintea unei persoane, el dă naştere unor vibraţii în MANAS,
(sau atmosfera mentală), care vor călători în toate direcţiile, la
mare distanţă de emiţător.
Care poate fi mediul prin care călătoreşte gândul de la o
minte la alta?
Cea mai bună explicaţie este că MANAS, sau substanţa
minţii, umple ca un eter întregul spaţiu, servind drept vehicul
pentru gânduri, la fel cum PRANA este vehiculul pentru
sentimente, lumină şi electricitate, iar aerul pentru sunet.
Eterul spaţiului înregistrează gândurile
Forţa sau puterea gândului este atât de mare, încât poţi
învârti pământul prin intermediul ei. Ea poate fi transmisă de la
un om la altul. De pildă, puternicele gânduri ale marilor înţelepţi
de altădată, numiţi şi RISHIS, se păstrează încă înregistrate în
AKASHA.
Yoghinii clarvăzători pot percepe aceste gânduri-imagine.
Ei le mai pot încă citi. Suntem practic înconjuraţi de un ocean
de gânduri. Plutim în acest ocean. Cu toţii absorbim anumite
gânduri şi emitem altele în acest univers al gândurilor. Astfel,
fiecare are propria lui lume a gândurilor, şi toate aceste lumi se
dizolvă în marele ocean al Minţii Cosmice.
Gândurile sunt vii
Gândurile trăiesc. Ele sunt la fel de solide în lumea lor ca şi
o piatră în lumea fizică. Corpul nostru poate înceta să mai fie,
dar gândurile noastre nu pot muri niciodată.
Fiecare schimbare de gând este însoţită de o vibraţie nouă
în materia mentală. Gândul-forţă are nevoie de o anumită
materie subtilă (un mediu) pentru a putea acţiona. De aceea, cu
cât mai puternice sunt gândurile, cu atât mai devreme vor
apărea rezultatele lor. Când gândul este focalizat, dându-i-se o
anumită direcţie particulară, el va produce anumite efecte,
direct proporţional cu puterea de concentrare a emiţătorului
(adică cu forţa cu care acesta emite gândul).
Gândurile sunt forţe subtile
Gândul este o forţă subtilă, pe care ne-o putem procura şi
prin hrană. Cei care au citit CHHANDOGYA UPANISHAD vor
înţelege cu uşurinţă acest lucru.
Dacă mâncarea este pură, gândul devine şi el pur. Cel care
are gânduri pure vorbeşte cu multă autoritate şi produce o
impresie foarte vie în minţile celor care îl ascultă. El poate
influenţa asfel mii de persoane printr-un singur discurs.
Gândul pur este mai ascuţit decât tăişul lamei. De aceea,
nu emiteţi decât gânduri sublime, pure. Acest lucru este posibil
prin cultivarea puterii gândului, care este o ştiinţă exactă.
Gândurile sunt mesaje transmise în lume
Cei care emană gânduri de ură, gelozie, răzbunare şi
răutate sunt cu adevărat oameni foarte periculoşi. Ei întreţin în
lume o atmosferă de agitaţie şi zbucium. Gândurile şi
sentimentele lor negative sunt transmise în eter precum
mesajele radio sau TV, şi sunt recepţionate de acei oameni ale
căror minţi rezonează cu asemenea vibraţii.
Căci gândul se mişcă cu o viteză uluitoare, putând
influenţa multă lume. Astfel, cei care emit gândri sublime şi
pioase îi pot ajuta deopotrivă pe cei din apropiere, dar şi pe
alţii, aflaţi la mare distanţă.
Gândurile au o putere enormă
Gândurile pot vindeca bolile. Ele pot transforma
mentalităţi. Gândurile pot face practic orice. Chiar şi marile
minuni au fost create practic prin puterea incredibilă a gândului.
Gândul este o forţă dinamică. El este determinat de
vibraţiile PRANA-ei psihice (sau SUKSHMA PRANA) asupra
substanţei mentale. Gândul este o forţă la fel ca şi gravitaţia,
atracţia sau respingerea.
Undele-gând şi transferul gândurilor
În fond, ce este această lume? Nimic altceva decât
materializarea gândurilor-formă ale lui HIRANYAGARBHA sau
Dumnezeu.
Aţi învăţat la şcoală despre unde de căldură, de lumină şi
electricitate. Ce nu ne învaţă ştiinţa, dar ne-o spun înţelepţii
yoghini, este că există şi unde-gând, care au o putere enormă.
Practic, toţi experimentăm inconştient, într-o măsură mai mare
sau mai mică, puterea gândului. Marii yoghini ca JNANADEV,
BHARTRIHARI şi PATANJALI obişnuiau să trimită şi să recepteze
mesaje către şi de la persoane aflate la mare depărtare, prin
telepatie şi transferul gândurilor. Telepatia a fost primul telegraf
fără fir şi primul serviciu telefonic pe care le-a cunoscut
vreodată lumea.
La fel cum practicaţi exerciţiile fizice şi sportul, jucând
tenis şi cricket pentru a vă menţine sănătatea fizică, ar trebui să
vă menţineţi sănatatea mentală prin emiterea unor forme-gând
corecte, consumarea de alimente SATTVA-ice, recreare mentală
într-o manieră inocentă şi pură, schimbarea dispoziţiei launtrice
prin emanarea de gânduri bune, nobile, sublime, precum şi prin
cultivarea bunei dispoziţii.
Minunile vibraţiilor-gând
Orice gând care porneşte de la voi este o vibraţie ce nu va
muri niciodată. El va continua să treacă prin vibraţia sa toate
particulele universului, şi dacă este un gând nobil, sfânt şi plin
de forţă, el va activa în mod similar toate minţile ce rezonează
cu el. Acest mecanism va permite tuturor celor care vă
seamănă să preia gândurile voastre în mod inconştient şi să
înceapă să emită gânduri asemănătoare, în funcţie de propria
lor capacitate lăuntrică. Rezultatul va fi că, chiar fără să
cunoaşteţi consecinţele propriilor voastre acţiuni, voi veţi fi pus
în mişcare forţe uriaşe, amplificate prin puterea rezonanţei, care
vor înfrânge gândurile malefice emanate de cei egoişti sau răi.
Diversitatea vibraţiilor-gând
Fiecare om îşi are propria sa lume mentală, modul său de a
gândi, propriile căi de înţelegere a lucrurilor şi căile sale de
acţiune.
Aşa cum faţa şi vocea unui om diferă de ale celorlalţi, la fel
diferă şi modurile de a gândi şi de a înţelege. Aceasta este
motivul pentru care apar atât de des neânţelegerile între
oameni, chiar şi între cei apropiaţi sau prieteni.
De regulă, noi nu putem înţelege corect viziunea celuilalt.
De aici, fricţiuni, rupturi şi certuri ce se produc într-un minut,
chiar între prietenii vechi. Aceasta explică de ce pe pământ
prieteniile nu durează niciodată prea mult.
Ca să ne putem înţelege empatic unii pe alţii, ar trebui mai
întâi să ne acordăm pe frecvenţa vibraţiilor mentale ale
celuilalt, renunţând pe moment la propria noastră frecvenţă.
Dacă ne blocăm accesul la modul “lui” de gândire (la frecvenţa
sa de emitere mentală), nu îl vom putea înţelege niciodată,
percepându-l doar într-un mod critic, în funcţie de propriul
nostru filtru mental (care distorsionează realitatea gândirii
celuilalt). Unde nu există empatie, cu greu putem vorbi de o
prietenie autentică.
Gândurile de ură, gelozie, egoism sau desfrâu, produc
imagini distorsionate în minte, determinând întunecarea
înţelegerii, pervertirea intelectului, pierderea memoriei şi
confuzia mentală.
Conservarea energiei-gând
În fizică există termenul de “putere de orientare”. Deşi
masa de energie există, curentul nu va trece prin ea. Mai întâi
trebuie să conectăm masa la un magnet, pentru ca apoi
curentul electric să înceapă să curgă prin intermediul puterii
sale de orientare.
În mod similar, energia mentală care este disipată şi
direcţionată greşit prin diferite gânduri lumeşti lipsite de
valoare, ar trebui focalizată pentru a putea fi direcţionată corect
prin canalele spirituale.
De aceea, nu stocaţi în creier informaţii nefolositoare.
Învaţaţi să decondiţionaţi mintea. Uitaţi tot ceea ce aţi învaţat şi
care nu vă mai este de nici un folos. Atunci veţi avea rezerve
enorme ce vor putea fi umplute cu gânduri divine. Veţi câştiga
astfel o nouă putere mentală, căci razele disipate ale minţii vor
fi acum adunate într-un mănunchi strâns focalizat.
Teoria celulelor şi gândurile
Celula este o masă de protoplasmă ce conţine un nucleu şi
este înzestrată cu inteligenţă. Unele celule secretă anumite
produse în interior, în timp ce altele le excretă în exterior.
Celulele organelor genitale secretă sămânţa; cele ale rinichilor
excretă urina. Unele celule joacă rolul unor soldaţi. Ele apără
organismul de intruşi şi de atacurile corpurilor străine
otrăvitoare sau ale viruşilor. Ele le digeră, după care le elimină.
Alte celule sunt cărăuşii substanţelor hrănitoare către ţesuturii
şi organe.
Celulele îşi îndeplinesc activitatea fără aportul volitiv
conştient. Munca lor este controlată de sistemul nervos
simpatic. Pe această cale, ele se află într-un contact direct cu
mintea şi creierul.
Orice impuls al minţii, orice gând, este transmis celulelor.
Astfel, ele sunt mult influenţate de diferitele condiţii sau stări
ale minţii. Dacă mintea este deprimată, confuză, sau conţine
alte emoţii şi gânduri negative, acestea sunt transmise
telegrafic prin nervi, fiecărei celule a corpului. Celulele-soldaţi
intră atunci în panică. Agitaţia le slăbeşte puterea, ele nu îşi mai
pot îndeplini corect funcţiile, iar eficienţa lor scade.
Unii oameni au o conştiinţă corporală foarte puternică, dar
nu au nici o idee despre Sine. Ei duc o viaţă neregulată,
nedisciplinată, umplîndu-şi stomacul cu dulciuri, aluaturi,
ş.a.m.d. Organele lor digestive şi cele eliminatorii nu mai ştiu ce
este odihna. În consecinţă, ei suferă de slăbiciuni şi boli fizice.
Atomii, moleculele şi celulele corpului lor produc vibraţii
discordante sau dizarmonioase. Ei nu cunosc speranţa,
încrederea, credinţa, seninătatea şi buna dispiziţie. Dimpotrivă,
ei sunt nefericiţi. Forţa-viaţă nu mai operează corect în ei.
Vitalitatea lor scade, iar mintea le este constant umplută de
teamă, disperare, îngrijorare şi anxietate.
Primele gânduri şi ştiinţa modernă
Gândul este cea mai puternică forţă de pe pământ. El este
cea mai puternică armă din arsenalul unui yoghin. Gândurile
constructive transformă, înnoiesc şi modelează.
Posibilităţile uriaşe ale acestei forţe au fost dezvoltate
până la perfecţiune de către strămoşii noştri antici, care le-au
găsit cele mai înalte utilizări. Căci gândul este prima forţă ce stă
la originea susţinerii întregii creaţii. Geneza întregii manifestări
fenomenale este explicată ca un prim gând ce a ţâşnit în Mintea
Cosmică.
Lumea este o Idee Primară, ce a devenit manifestă. Primul
Gând a început să vibreze în Tăcerea Eternă a Esenţei Divine.
Terminologia clasică se referă la acest aspect, la ICHHA, dorinţa
lui HIRANYAGARBHA, Sufletul Cosmic, care s-a manifestat în
SPANDA, sau vibraţia.
Această vibraţie nu poate fi comparată cu oscilaţiile rapide
ale particulelor fizice, ci este ceva infinit de subtil, atât de subtil
încât nu poate fi practic conceput de mintea normală.
Această teorie explică faptul că toate forţele îşi au originea
ultimă în starea de vibraţie pură. Recent, ştiinţa modernă a
ajuns la concluzii apropiate, cercetând natura fizică externă.
Radiumul şi rarii yoghini
Radiumul este o substanţă rară. Tot atât de rari în această
lume sunt şi yoghinii care îşi pot concentra gândurile.
Aşa cum tămâia emite constant parfumul său dulce, la fel
aura yoghinului care îşi controlează gândurile şi care este
concentrat perfect asupra lui Brahman, sau Infinitul, iradiază un
parfum divin. Strălucirea şi parfumul feţei sale este BRAHMAVARCHAS.
Atunci când ţii în mână un buchet de iasomie şi
trandafiri, parfumul lor umple întregul spaţiu, mângâind pe cei
care îl miros. La fel se petrece cu yoghinul ce a atins controlul
gândurilor, căci el devine o forţă cosmică, faima şi reputaţia sa
răspândindu-se în lume precum parfumul.
Gândul are greutate, mărime, formă, culoare şi
nume
Orice gând are greutate, formă, mărime, culoare, calitate
şi putere, ce pot fi percepute de către clarvăzători prin ochiul
interior.
Gândurile sunt ca obiectele. Aşa cum îi poţi dărui unui
prieten o portocală şi apoi i-o poţi lua înapoi, la fel poţi dărui şi
lua înapoi un gând. De aceea, trebuie să învăţaţi tehnica
corectă a manevrării şi manipulării gândului.
Imaginaţi-vă că aveţi o minte perfect calmă, fără gânduri.
Când primul gând va apare, el va purta un nume şi va avea o
formă. Forma este starea mai grosieră, iar numele starea mai
fină a unei singure puteri de manifestare, numită gând. Dar
toate trei nu formează în realitate decât una; oriunde se află
una dintre ele, celelalte două vor fi şi ele acolo. Oriunde avem
un nume, avem şi forma şi gândul. Un gând spiritual are o
culoare galbenă. Un gând de furie şi ură este colorat într-un
roşu întunecat şi un gând egoist are o culoare maro, etc.
Puterea, acţiunea şi foloasele gândului
Prin puterea de a vă controla gândurile puteţi dobândi o
putere creativă. Gândul trece de la unul la altul, influenţează
mase de oameni, asfel încât cei cu gânduri mai puternice îi vor
influenţa pe cei cu gânduri mai slabe.
Există astăzi numeroase cărţi asupra cultivării gândului,
puterii şi dinamicii lui. Studiindu-le veţi putea dobândi o
înţelegere completă a gândului, puterii sale, activităţilor şi
foloaselor pe care le puteţi dobândi mânuindu-l.
Trăim într-un ocean nesfârşit de gânduri
Gândul este deopotrivă lumea întreagă, marile dureri,
bătrâneţea, moartea, păcatul, pământul, apa, focul, aerul,
eterul. Gândul este cel care îl leagă pe om. De aceea, cel care
îşi controlează gândurile devine un adevărat Zeu pe acest
pământ.
Trăim într-o lume de gânduri. La început există gândul.
Apoi începe exprimarea acelui gând prin organul vorbirii.
Gândirea este intim legată de vorbire. Gândurile pline de
răutate, mânie sau amărăciune, îi rănesc pe ceilalţi. Dacă
mintea, care este cauza tuturor gândurilor – dispare, la fel vor
dispărea şi obiectele lumii exterioare.
Sunetul, pipăitul, forma, vederea, gustul şi mirosul, cele
cinci învelişuri, trezirea, visul şi somnul adânc – toate acestea
nu sunt decât produsul minţii. SANKALPA, pasiunea, mânia,
legaturile, timpul – toate sunt produse de minte. Mintea este
regele INDRIYAS-urilor sau al simţurilor. Iar gândul este rădăcina
tuturor proceselor mentale.
Gândurile pe care le percepem în jurul nostru (sub forma
obiectelor exterioare) nu sunt decât minte exprimată în forme
sau substanţă. Gândul creează, gândul distruge. Dulceaţa şi
amăreala nu sunt proprietăţi ale obiectelor, ci ale minţi şi ele îşi
au sediul în subiect, în gândirea sa. Toate obiectele acestei lumi
sunt puse în legătură şi asociate numai prin jocul minţii, care le
dă culoare, formă şi toate celelalte calităţi cu care suntem
obişnuiţi. Mintea îşi poate asuma forma oricărui obiect la care
se gândeşte intens.
Prietenia şi duşmănia, virtutea şi viciul există doar în
minte. Fiecare minte creează o lume a binelui şi a răului, a
plăcerii şi mâniei, doar prin propria sa imaginaţie. Binele şi răul,
plăcerea şi durerea nu izvorăsc din obiecte; ele aparţin doar
propriei voastre atitudini lăuntrice. Nu există numic bun ori
plăcut în această lume; ele există însă în mintea voastră.
Gândurile, electricitatea şi filosofia
Gândurile sunt o putere uriaşă, mult mai mare decât cea a
electricităţii. Ele vă controlează viaţa, vă modelează caracterul
şi vă structurează destinul.
Observaţi cum un singur gând atrage apoi numeroase
altele, într-o foarte scurtă perioadă de timp. Să ne imaginăm că
vă vine ideea să vă invitaţi prietenii la un ceai. Singur gândul de
“ceai” atrage automat gândurile de lapte, zahăr, ceşti, mese,
scaune, feţe de masă, şerveţele, linguriţe, prăjituri, biscuiţi, etc.
În mod similar, lumea în care trăim nu este decât o expansiune
de gânduri. Dar expansiunea gândurilor minţii către obiectele
exterioare nu este decât un lanţ pentru suflet, de care ne putem
elibera doar prin renunţarea la gânduri.
Trebuie să fiţi extraordinar de atenţi (conştienţi) pentru a
putea ucide gândurile încă în germene. Doar atunci veţi fi cu
adevărat fericiţi. Mintea se joacă şi trişează. Doar înţelegându-i
natura, căile şi mijloacele de acţiune, o veţi putea controla cu
uşurinţă.
Cea mai extraordinară carte din lume în materie de
filosofie idealistă practică este YOGA-VASISHTHA. Esenţa acestei
cărţi este următoarea: “Singurul care există este Brahman cel
non-dual, sau sufletul nemuritor. Acest univers, privit ca
univers, nu există. Numai cel ce îşi cunoaşte Sinele Suprem va fi
eliberat de ciclul naşterilor şi morţilor.
Stingerea gândurilor şi a VASANAS-urilor înseamnă
MOKSHA (eliberarea). Expansiunea minţii este SANKALPA.
SANKALPA sau gândul, prin puterea sa de diferenţiere,
generează acest univers. Lumea nu este astfel decât un joc al
minţii. Ea nu există în cele trei perioade de timp (trecutul,
prezentul şi viitorul). Stingerea SANKALPAS-urilor înseamnă
MOKSHA. Anihilaţi măruntul “ego”, VASANAS-urile, gândurile.
Meditaţi asupra Sinelui şi deveniţi un JIVANMUKTA (un eliberat în
viaţă).
Mintea – o proiecţie a gândului
Meditaţia profundă demonstrază că întregul univers nu
este în realitate decât proiecţia minţii umane. Purificarea şi
controlul minţii este scopul central al oricărei YOGA. Mintea în
sine nu este decât o înregistrare de impresii ce se exprimă fără
încetare sub formă de impulsuri şi gânduri. Mintea înseamnă
acţiune, mişcare. Gândul te îndeamnă să acţionezi, iar
activitatea înseamnă impresii noi pentru minte.
Yoga rupe acest cerc vicios, utilizând metode de inhibare
efectivă a funcţiunilor minţii. Yoga verifică, controlează şi
opreşte funcţia-rădăcină a minţii, şi anume gândirea. Când
gândul este transcens, începe să funcţioneze intuiţia şi apare
cunoaşterea de Sine.
Gândul are puterea de a crea şi de a distruge lumi cât ai
clipi din ochi. Mintea creează lumea potrivit propriei ei
SANKALPA, sau gândiri. Ca un vis ce genereaza alt vis în
interiorul lui, mintea – care nu are o formă vizibilă, generează
lumile vizibile.
Gândurile, lumea si realitatea eternă
Mintea este cauza-rădăcină a celor trei SAMSARAS (cele
trei lumi iluzorii), cu miile lor de mlădiţe, ramuri, frunze şi
fructe. Cel care va distruge gândul, va distruge dintr-o dată şi
copacul Samsaric, căci îi va tăia rădăcina.
Acest lucru necesită însă o nesfârşită răbdare şi
perseverenţă. Când toate gândurile vor fi eliminate, vă veţi
scălda în oceanul beatitudinii. Această stare nu poate fi
descrisă, ci doar experimentată.
Aşa cum focul este absorbit în sursa sa atunci când
combustibilul se termină, la fel şi mintea se reabsoarbe în sursa
sa, Atman (Sinele Suprem), atunci când toate SANKALPAS-urile
sau gândurile sunt anihilate. Cel care realizează aceasta atinge
KAIVALYA, experienţa Realităţii Eterne, starea de libertate
absolută.
CAPITOLUL 2
LEGILE ŞI DINAMICA PUTERII GÂNDULUI
Gândul – arhitect al destinului
Dacă mintea se opreşte continuu asupra unui anumit lanţ
de gânduri, ea formează treptat un culoar prin care forţa-gând
va trece automat, creând o anumită obişnuinţă mentală ce va
supravieţui morţii şi, întrucât aparţine egoului, va fi purtată cu
sine în următoarea încarnare, ca tendinţă mentală sau
capacitate.
Să ne amintim că fiecare gând îşi are propria imagine
mentală. Esenţa diferitelor imagini mentale formate într-o
anumită viaţă fizică se structurează în planul mental şi va
constitui baza (chintesenţa) următoarei încarnări. La naştere,
sufletul este înzestrat nu numai cu un nou corp fizic, dar şi cu o
nouă minte şi un nou intelect (BUDDHI).
Este dificil să explici detaliat activitatea gândului şi modul
în care determină el destinul omului. Orice KARMA (acţiune)
produce două categorii de efecte, una asupra minţii individuale,
iar cealaltă asupra lumii. Omul îşi structurează coordonatele
vieţii sale viitoare prin efectele acţiunilor sale asupra celorlalţi.
Orice acţiune are un trecut (o cauză) ce conduce la ea, şi
un viitor ce derivă din ea. Acţiunea presupune o dorinţă care a
generat-o şi un gând care a modelat-o. Fiecare gând este o
verigă într-un lanţ nesfârşit de cauze şi efecte, fiecare efect
devenind la rândul său o cauză şi fiecare cauză fiind efectul
unei cauze anterioare; iar fiecare verigă a acestui lanţ
neîntrerupt este structurată din trei componente – dorinţă, gând
şi acţiune. Dorinţa stimulează gândul; gândul se manifestă
printr-o acţiune. Acţiunea constituie chiar urzeala destinului.
Spre exemplu, cel ce priveşte cu invidie egoistă
posesiunea altora, chiar dacă nu se transformă într-un hoţ activ
în prezent, are toate şansele să devină unul într-o viaţă viitoare,
în timp ce ura şi răzbunarea mentalizate prea mult sunt
seminţele din care se va naşte un viitor ucigaş.
Dimpotrivă, iubirea altruistă va transforma fiinţa mai întâi
într-un filantrop, apoi într-un sfânt; şi fiecare gând de
compasiune va modela caracterul tandru şi milostiv al unui
adevărat prieten al universului.
Nu trebuie sa cădeţi în greşeala fatalismului, căci aceasta
nu produce decât lene şi inerţie. Trebuie doar să recunoaşteţi şi
să înţelegeţi marile puteri ale gândului şi, prin trudă, să ajungeţi
la o gândire corectă, ce vă va făuri apoi un mare destin.
Cel care cultivă o acţiune, culege un obicei; cel care cultivă
un obicei, culege un caracter; iar cel care cultivă un caracter,
culege un destin. Omul este stăpânul propriului destin. El îşi
poate controla destinul prin puterea gândului. La fel, destinul
actual poate fi schimbat. Nu depinde decât de om, căci toate
faculăţile, energiile şi puterile zac latent în el; ele trebuie doar
manifestate plenar, şi omul va deveni liber şi mare.
Gândurile vă cizelează întăţişarea
Faţa omului este ca o placă de gramofon. Tot ceea ce el
gândeşte, se înregistrează imediat pe figura sa. Gândurile
vicioase ale mâniei, geloziei, urii, desfrâului, răzbunării, etc.,
lasă adevărate răni şi cicatrice pe feţele celor care le emit.
Din natura acestor semne, cei care ştiu să le citească pot
cunoaşte stările de spirit ale celorlalţi. Ei pot diagnostica uşor
boala din minţile oamenilor. Cel care crede că îşi poate ascunde
gândurile este doar un sărman naiv. El seamănă cu struţul care,
atunci când este vânat, îşi ascunde capul în nisip, imaginându-şi
că nimeni nu îl mai poate vedea.
Faţa este arătătorul şi tiparul minţii. Fiecare gând taie o
brazdă pe faţă; gândurile divine o luminează, în timp ce cele
malefice o întunecă. Gândurile divine emise constant conduc la
mărirea aurei sau a haloului. Gândurile rele emise constant
adâncesc impresiile negative, la fel cum o piatră ce izbeşte în
zid va adânci mereu gaura din el. Expresia feţei trădează cu
uşurinţă starea interioară a minţii, sau conţinutul acesteia.
Gânduri, sentimente, stări şi emoţii, toate produc impresii
puternice asupra feţei, reflectându-se pe ea la fel ca reclamele
afişate pe ziduri.
Gândurile modelează expresia fizică
Mintea este expresia subtilă a corpului fizic. Corpul fizic
este manifestarea exterioară a gândurilor. Astfel, cel care îşi
modelează mintea, îşi modelează implicit şi corpul.
Aşa cum un om cu o înfăţişare grosolană nu se bucură
îndeobşte de prea multă simpatie şi milă din partea celor din
jur, nici cel cu o minte grosolană nu poate inspira mai multă
simpatie. Mintea îşi reflectă cu atâta fidelitate stările lăuntrice
pe faţă, încât un om inteligent o poate citi cu multă uşurinţă. Iar
corpul, la rândul său, răspunde acestor stări: teama creează
instantaneu o reacţie fiziologică de apărare; anxietatea, mânia,
durerea, veselia, etc., toate creează reacţii interne ale
organismului.
Ochii vă trădează gândurile
Ochii reprezintă ferestrele sufletului; de aceea, în ei se
poate citi cel mai uşor starea lăuntrică a minţii. Ochii sunt ca un
instrument telegrafic ce transmite mesaje. În ei poţi citi
gândurile de trădare, depresiune, tristeţe, ură, voioşie, pace,
armonie, sănătate, putere, vigoare şi frumuseţe.
Dacă aveţi facultatea de a citi în ochii altora, le puteţi citi
deopotrivă şi gândurile. Cu puţină hotărâre, perspicacitate,
antrenament, inteligenţă şi experienţă, veţi ajunge să citiţi
dominanta unui om (caracterul său) din semnele feţei sale,
precum şi urmarindu-i conversaţia şi comportamentul.
Gândurile negative otrăvesc viaţa
Gândurile de îngijorare sau de frică sunt forţe de temut
care există în lăuntrul fiinţei noastre. Ele otrăvesc înseşi sursele
vieţii şi distrug armonia, eficienţa pe termen lung, vitalitatea şi
vigoarea. În timp ce gândurile opuse de bucurie, bună dispoziţie
şi curaj – vindecă, mângâie, alină iritarea şi sporesc enorm
eficienţa fiinţei prin multiplicarea puterilor mentale. De aceea,
nu vă pierdeţi niciodată buna dispoziţie. Zâmbiţi şi râdeţi tot
timpul.
Dezechilibrele psiho-fizice
Gandul îşi exercită influenţa asupra întregului corp.
Durerea mentală slăbeşte organismul fizic, dar nu mai puţin
adevărat că şi corpul influenţează mintea; un corp sănătos este
barometrul unei minţi sănătoase. Când corpul e bolnav, mintea
se îmbolnăveşte şi ea.
Pornirile violente ale unui caracter prea aprins produc
serioase daune celulelor creierului, generând produşi chimici
otrăvitori în sânge, dau naştere unui şoc general şi depresiunii,
şi suprimă secreţia sucurilor gastrice, a bilei şi celorlalte sucuri
digesive din tubul alimentar, secătuiesc energia, vitalitatea,
induc îmbătrânirea prematură şi scurtează viaţa. Când suntem
furioşi, mintea devine perturbată, fapt care creează apoi
disfuncţionalităţi la nivelul corpului, datorită intrării în agitaţie a
întregului sistem nervos. Aceasta este explicaţia “nervilor” pe
care îi avem, sau a stării de enervare. De aceea este preferabil
să ne controlăm mânia prin iubire. Mânia este o energie atât de
puternică, încât ea nu poate fi controlată prin intelectul obişnuit
(VYAVAHARA BUDDHI), ci numai prin intelectul pur (SATTVA
BUDDHI) sau discernământ (VIVEKA-VICHARA).
Puterile creatoare ale gândului
Gândul creează lumea. El determină devenirea lucrurilor
întru existenţă. Gândurile dezvoltă dorinţele şi excită pasiunile.
În mod analog, gândurile contrare ce urmăresc anihilarea
dorinţelor şi pasiunilor vor contrabalansa efectele primelor
gânduri. Acesta este un lucru foarte important: când sunteţi
asaltat de o anumită dorinţă sau pasiune, gândul contrar vă va
ajuta să o distrugeţi. Dacă gândiţi despre cineva că el este
prietenul vostru, acest lucru se va transforma în realitate. Dacă
în schimb îl vizualizaţi ca duşman, mintea va actualiza
deopotrivă şi acest gând. De aceea, cel care ştie cum să lucreze
cu mintea, controlând-o printr-o practică constantă, poate
atinge fericirea.
Gândurile atrag gânduri similare
În lumea gândurilor, ca şi pretutindeni în univers,
funcţionează “legea atracţiei prin rezonanţă”. Oamenii care au
gânduri similare se simt atraşi în mod natural unul către
celălalt. Sau cum spune înţelepciunea populară: “Cine se
aseamănă, se-adună”, ori “Spune-mi cu cine te întovărăşeşti ca
să-ţi spun cine eşti”.
Doctorul va fi atras de alţi doctori, sau de cercurile
medicale; poetul de alt poet (sau de un suflet poetic);
cântareţul de alţi cântareţi; filosoful de filosofi; vagabondul de
vagabonzi, etc. Mintea are putere de atracţie. Omul îşi atrage
continuu spre sine din universul vizibil şi din cel invizibil (ce
conţine forţele vieţii) gândurile, influenţele şi condiţiile cel mai
apropiate de cele ale propriilor idei. Ducând cu voi anumite
gânduri şi reţinându-le o durată mai lungă de timp, veţi atrage
fără încetare, conştient sau inconştient, tot ceea ce corespunde
calitaţii voastre dominante de gândire. Gândurile sunt
proprietatea voastră privată şi le puteţi folosi într-un mod
creator, împlindu-vă dorinţele, prin cunoaşterea puterii lor şi
utilizarea lor conştientă, prin focalizare şi concentrare.
Voi ţineţi în mâinile voastre întreaga putere de a vă alege
gândurile şi de a atrage astfel spre voi influenţele pe care le
doriţi. folosiţi această putere, şi nu vă limitaţi la a fi sărmane
creaturi bătute de valurile circumstanţelor întâmplatoare.
Reamintiţi-vă că “omul este ceea ce el gândeşte”.
Gripa spaniolă şi contaminarea prin gânduri
Acţiunile mentale sunt acţiuni reale, căci gândurile sunt
forţe dinamice. Să ne amintim, de asemenea, că gândul este
foarte contagios; da, chiar mult mai contagios decât gripa
spaniolă. Un gând de simpatie vă atrage instantaneu simpatia
celorlalţi. Un gând de mânie produce vibraţii similare în toţi cei
din jurul mâniosului. Gândul părăseşte creierul (mintea)
emiţătorului şi începe să călătorească, influenţând minţile pe
care le întâlneşte în cale, uneori chiar la mare distanţă.
Un gând de bucurie trezeşte spontan bucuria şi în cei din
jur. Reamintiţi-vă plăcerea ce o simţiţi şi duioşia ce vă cuprinde
privind o ceată de copii zburdând şi dansând de bucurie. De
aceea, nu conteniţi să emiteţi gânduri sublime, elevate. Cu cât
gândul emis va fi mai puternic, cu atât va fi mai mare puterea
voastră asupra celor din jur. Dacă aşezaţi un om cinstit lângă un
hoţ, ori primul va începe să fure, ori hoţul va deveni om cinstit;
depinde de puterea lăuntrică a celor doi. În viaţă suntem mereu
supuşi diferitelor influenţe, căci gândul este extrem de
contagios; de aceea, nu vă lasaţi pradă influenţelor negative, în
schimb, raspândiţi influenţa voastră sublimă în minţile celor din
jur.
Aplicarea unei legi psihologice
Păstraţi-vă inima tânără. Nu gândiţi niciodată: “Am
îmbătrânit”, căci acest gând vă va copleşi. La vârsta de 60 de
ani, gândiţi: “Mă simt ca la 16 ani”, căci întotdeauna omul
devine ceea ce el gândeşte. Aceasta este o mare lege
psihologică.
Gândiţi: “Sunt puternic”, şi veţi deveni puternic; dacă
gândiţi: “Vai, ce slab sunt”, veţi deveni şi mai slab. Dacă gândiţi:
“Sunt un prost”, cu siguranţă că veţi deveni unul. Dar dacă
gândiţi: “Sunt un înţelept sau un Zeu”, veţi deveni un înţelept
ori un Zeu.
Gândul este cel care modelează omul. Imaginaţia poate
face adevărate minuni. Prezentul vostru este rezultatul
gândurilor voastre anterioare, iar viitorul îşi are sămânţa în
gândurile voastre actuale. Dacă gândiţi corect, veţi gândi şi
acţiona corect. Vorbirea şi acţiunea întotdeauna urmează
gândirii.
Înţelegeţi legile gândirii
Fiecare om ar trebui să aibă o înţelegere atotcuprinzătoare
asupra legilor gândirii şi a utilizării lor. Doar astfel va putea el să
trăiască în această lume fericit şi senin. El poate folosi aceste
forţe ca pe un sprijin care să servească scopurilor sale într-o
manieră optimă.
Pe de altă parte, el poate neutraliza forţele ostile sau
curentele antagoniste. La fel cum peştele ştie să înainteze
împotriva curentului, va putea şi el să învingă curenţii ostili,
adaptându-se acolo unde este cazul şi protejându-se prin
folosirea unor metode şi precauţii speciale. Altfel el va deveni
un sclav, care va fi măturat de colo-colo de către diferiţii curenţi
cu care se intersectează; asemenea oameni, chiar când sunt
bogaţi şi posedă totul, se simt nefericiţi şi trişti.
Căpitanul unui vas îşi poate conduce lin corabia numai
dacă cunoaşte legile navigaţiei, capcanele mării, căile şi curenţii
oceanici. Altfel vasul său îşi va pierde busola, navigând în
derivă, până când se va izbi de vreun iceberg sau de vreo
stâncă, eşuând. În mod asemănător, navigatorul înţelept ce
pluteşte prin oceanul vieţii, trăieşte în calm şi linişte, şi îşi
atinge întotdeauna scopurile vieţii – atunci când are o
cunoaştere detaliată asupra Legilor Naturii şi ale Gândirii.
Cel care cunoaşte Legile Gândirii îşi poate modela
caracterul exact aşa cum doreşte. De aceea, deveniţi o
încarnare a binelui; gândiţi numai bine, faceţi numai bine.
Serviţi, iubiţi, dăruiţi. Căutaţi fericirea altora, căci ceea ce veţi
culege va fi propria voastră fericire. Circumstanţele vieţii,
oportunităţile şi mediul vă vor deveni atunci favorabile.
Dacă preferaţi să îi răniţi pe cei din jur, provocând scandal,
confuzie, răspândind zvonuri, lovind pe la spate, dacă îi
exploataţi pe ceilalţi, dacă le luaţi proprietatea prin mijloace
nepermise, dacă tot ceea ce faceţi cauzează doar durere,
durere veţi culege. Cu timpul, circumstanţele vă vor deveni
nefavorabile, iar mediul ostil.
Aceasta este legea naturii şi a gândirii. Aşa cum vă puteţi
clădi un caracter bun sau rău printr-o gândire sublimă sau
abjectă, la fel, vă puteţi modela circumstanţele favorabile ori
nefavorabile prin acţiunile voastre bune sau rele. Un om ce
posedă un mental discriminativ este întotdeauna atent, vigilent
şi circumspect. El îşi struneşte cu grijă gândurile, adâncindu-se
în introspecţie ca să înţeleagă mai bine. El ştie ce procese au
loc în uzina sa mentală, ce VRITTI sau GUNA îl domină la un
anumit moment. El nu permite nici măcar unui singur gând
malefic să pătrundă prin porţile uzinei sale mentale, ci le
striveşte încă de la rădăcină.
Gândind întotdeauna numai binele, supraveghindu-şi
natura gândurilor prin introspecţie, omul discriminativ îşi
clădeşte un caracter nobil, croindu-şi astfel un destin înalt. El nu
vorbeşte mult, şi este întotdeauna foarte atent cu cuvintele
care îi ies pe gură. Vorbirea sa e dulce şi plină de iubire. El nu
rosteşte niciodată cuvinte dure, care ar putea răni pe alţii.
Răbdarea, compasiunea, iubirea şi adevărul răzbat întotdeauna
din spusele lui; de aceea, el produce o impresie profundă şi
favorabilă în minţile celorlalţi.
El practică AHIMSA (respectarea adevărului) şi
BRAHMACHARYA (controlul perfect al potenţialului sexual) în
gând, cuvânt şi faptă; urmăreşte să îşi păstreze echilibrul
mental şi să fie întotdeauna optimist. Practicând toate aceste
TAPAS-uri (austerităţi) deopotrivă fizic, verbal şi mental, el
reuşeşte să îşi controleze acţiunile. El nu mai poate gândi răul;
de aceea, el nu mai poate face rău.
Acţionând astfel, un asemenea om reuşeşte să îşi atragă
toate circumstanţele favorabile, căci cel care răspândeşte
fericire, o va atrage la rândul lui. Acesta este caracterul prin
care omul îşi făureşte caracterul şi destinul, prin puterea
gândului său. Un caracter urât poate fi transmutat într-unul bun
prin emiterea unor gânduri frumoase, iar circumstanţele
defavorabile pot fi schimbate în circumstanţe favorabile prin
înfăptuirea binelui.
Legile gândirii înalte
Omul devine ceea ce el gândeşte. Cum îi sunt gândurile,
aşa îi va fi şi viaţa.
Gândirea orientată exclusiv asupra obiectelor lumii
exterioare înseamnă durere. Prin însuşi actul gândirii, omul este
înlănţuit în materie. Gândul pur, interiorizat, este în schimb o
forţă mai puternică decât electricitatea. Cel care ştie să îşi
liniştească mintea, va fi fericit şi liber de-a pururi. Manifestaţi-vă
toată voinţa în scopul cuceririi propriei voastre minţi. Aceasta
este adevărata bărbăţie, sau PURUSHARTHA.
Negarea eului limitat este un mijloc de purificare şi
rafinare a minţii. Gândurile trebuie mai întâi purificate, iar apoi
liniştite, căci numai o minte perfect calmă va putea înlătura
vălurile ignoranţei.
Aspectul subtil al alimentelor cu care ne hrănim formează
mintea. Dar hrana nu este numai ceea ce noi mâncăm, ci tot
ceea ce lăsăm să intre în noi prin intermediul simţurilor. Învăţaţi
să îl vedeţi pe Dumnezeu pretutindeni. Aceasta este adevărata
hrană a ochiului. Puritatea gândului depinde de puritatea
hranei. Puteţi vedea, auzi, simţi gustul mai bine, dacă menţineţi
în permanenţă gânduri sublime, divine.
Dacă priviţi un obiect printr-un filtru de sticlă verde sau
roşie, el vă va apare colorat în verde sau roşu. La fel, şi
obiectele lumii exterioare sunt colorate de dorinţele voastre prin
intermediul filtrului mental. Toate stările mentale sunt
tranzitorii; ele nu pot produce decât durere şi tristeţe.
Bucuraţi-vă de libertatea gândirii. Eliberaţi-vă de sclavia
prejudecăţilor ce înăbuşă intelectul şi întunecă gândurile.
Gândiţi-vă la Atman (Sinele Suprem, Spiritul nemuritor ce există
în fiecare om). Aceasta este gândirea corectă. Atman se
revelează pe Sine după purificarea gândurilor. Când mintea este
senină, eliberată de dorinţe, de motive, de speranţe, de obligaţii
şi restricţii, de orice fel de gând – atunci, Supremul Atman
străluceşte. Sufletul trăieşte experienţa extazului. Şi voi puteţi
trăi viaţa pe care o duc sfinţii. Dar nu veţi obţine o victorie
sigură şi permanentă până când nu vă veţi fi cucerit mintea,
gândurile şi egoul inferior.
Gândul – un bumerang
Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce gândiţi, căci tot ceea ce
iese din mintea voastră se întoarce înapoi. Orice gând pe care îl
emiteţi este un bumerang.
Dacă urâţi pe cineva, ura se va întoarce împotriva voastră.
Dacă iubiţi, veţi primi înapoi iubire. Un gând rău este de trei ori
blestemat. În primul rând, el îl răneşte pe emitent, afectându-i
corpul mental. În al doilea rând, el îl răneşte pe cel căruia îi este
adresat. În sfârşit, el face rău întregii umanităţi prin vicierea
atmosferei sale mentale. Dacă întreţineţi gânduri de ură, sunteţi
deopotrivă un criminal, căci gândurile voastre ucid în lumea lor,
dar şi un sinucigaş, căci ele se întorc împotriva voastră. În plus,
o minte angrenată în gânduri malefice acţionează ca un
magnet, atrăgând gânduri similare şi amplificând astfel răul
iniţial. Gândurile rele aruncate în atmosfera mentală otrăvesc
minţile receptive. Iar cum gândul este rădăcina acţiunii,
menţinerea persistentă a unui gând rău va conduce în timp la
comiterea unor acţiuni criminale.
Gândurile şi valurile mării
Gândurile sunt precum valurile unui ocean. Ele sunt
nenumărate. Cucerirea lor vi se va părea la început o încercare
disperată, fără şanse autentice de succes.
Unele gânduri vor rezista voinţei voastre, în timp ce altele
vor ţâşni năvalnic exact atunci când credeaţi că aţi învins.
Vechile gânduri suprimate vor apare din nou după câtva timp.
Cu toate acestea, nu trebuie să disperaţi: puterea lăuntrică
spirituală se dobândeşte gradat. Veţi reuşi cu siguranţă până la
sfârşit. Toţi marii yoghini de altădată au atins realizările lor
sublime doar după ce au trecut prin aceleaşi dificultăţi.
Procesul de distrugere a clişeelor mentale este dificil şi
îndelungat. Ansamblul gândurilor nu poate fi distrus într-o zi sau
două. De aceea, nu trebuie să renunţaţi la practică după
apariţia primelor dificultăţi.
Prima încercare ar trebui să fie reducerea dorinţelor, căci
ea va genera o scădere automată a gândurilor. Apoi, gradat, ele
vor dispărea.
Culoarea şi influenţa gândurilor divine
BUDDHA obişnuia să afirme: “Tot ceea ce suntem este
format din gândurile noastre”. Acestea sunt adevărata cauză a
ciclului renaşterilor. De aceea, noi trebuie să purificăm aceste
gânduri.
Atunci când ne aflăm în preajma unui înţelept, simţim o
stare incredibilă de calm; pe când atunci când ne aflăm în
compania unui om egoist sau rău, nu ne simţim în largul nostru.
Explicaţia constă în interferarea aurei noastre cu aura
înţeleptului, ce emite vibraţii de pace şi linişte, ori cu aura
egoistului, ce emite vibraţii malefice ale unor gânduri rele.
Unul din efectele gândurilor este crearea unei forme
definite. Calitatea şi natura gândului îi determină acestuia
culoarea şi claritatea formei-gând. O formă-gând este o entitate
vie ce are o puternică tendinţă de a împlini intenţia autorului ei.
De pildă, formele-gând albastre denotă devoţiune.
Formele-gând ale renunţării de sine au cel mai frumos azuriu
imaginabil, înconjurat de un halou alb-strălucitor. Formele-gând
ale egoismului, orgoliului şi mâniei au, respectiv o culoare
gri-maronie, portocalie şi roşie.
Suntem întotdeauna înconjuraţi de aceste forme-gând iar
minţile noastre sunt serios afectate de ele. Nici măcar un sfert
din minţile noastre nu ne aparţin, ci le culegem pur şi simplu din
atmosfera mentală. Majoritatea sunt gânduri rele. De aceea,
este de preferat să rostim mereu în gând numele lui Dumnezeu,
căci asta ne va proteja.
Aura şi dinamica unei minţi dezvoltate
Influenţa înaltă pe care o exercită o minte înalt dezvoltată
asupra uneia mai puţin dezvoltate trebuie subliniată în mod
deosebit. Este imposibil să descrii în cuvinte ce înseamnă să fii
în prezenţa unui maestru, sau a unui adept avansat. Chiar dacă
ei vorbesc rareori, prezenţa lor dăruieşte o senzaţie copleşitoare
iar minţile celor din jur se umplu de inspiraţii nebănuite.
Mintea poartă în sine aura psihică şi mentală. Termenul
sanscrit pentru aură este Tejas. El înseamnă strălucirea sau
haloul ce emană din fenomenul minţii. La cei care au căutat
dezvoltarea plenară a minţii lor, această aură este extrem de
strălucitoare. Ea are puterea de a călători la mare distanţă şi de
a afecta benefic mulţimi mari de oameni, dacă aceştia au
privilegiul de a intra sub influenţa ei directă. Mai trebuie să
menţionăm că aura spirituală este infinit mai puternică decât
orice aură psihică, PRANA-ică (energetică) sau mentală.
Mişcarea gândurilor şi a stărilor
Oamenii ce au gânduri sau stări întunecate atrag către
sine lucruri întunecate şi gânduri malefice de la alte persoane şi
din înregistrările AKASHA-ice păstrate în eterul fizic.
Cei care au o fire tonică, încrezătoare şi voioasă atrag la
rândul lor gânduri similare. De aceea, ei ating mereu succesul în
tot ceea ce întreprind. Oamenii care întreţin stări negative, de
depresiune, mânie sau ură, îi rănesc în mod deliberat pe alţii,
căci îi infestează cu gândurile lor malefice, distructive, pe care
le sădesc în subconştientul acestora. Ei se fac astfel vinovaţi de
un rău uriaş pe care îl produc lumii gândurilor. Oamenii veseli şi
fericiţi sunt o binecuvântare pentru societate, căci ei aduc
fericirea şi altora.
Aşa cum o femeie frumoasă şi conştientă de frumuseţea ei
refuză să iasă în public sau îşi acoperă faţa atunci când i-a ieşit
un coş pe nas, la fel ar trebui să evitaţi şi voi să ieşiţi în public şi
să vă amestecaţi cu prietenii atunci când sunteţi deprimat, sau
când aveţi gânduri de ură ori gelozie, căci atunci veţi fi o
ameninţare pentru toţi cei din jur, pe care i-aţi putea infesta.
Mişcarea gândurilor prin univers
După ce au părăsit creierul, gândurile încep să
hoinărească. Când un gând, bun sau rău, este emis de mintea
unei persoane, el dă naştere unor vibraţii în MANAS sau
atmosfera mentală, ce pot călători oricât de departe în toate
direcţiile.
Un înţelept trăind în Himalaya poate astfel trimite un gând
puternic în orice colţ din America. Cel ce urmăreşte să se
purifice în sihăstrie, purifică de fapt întreaga lume, căci nimeni
nu poate împiedica aceste gânduri pure să influenţeze pe toţi
cei ce doresc să le primească.
Aşa cum soarele continuă să transforme în vapori fiecare
picătură de apă de pe pământ, iar aceşti vapori se ridică
unindu-se şi formând asfel norii, la fel toate gândurile pure pe
care voi le proiectaţi se vor ridica în spaţiul mental, vor întâlni
gândurile similare emise de cei care se aseamănă cu voi, iar în
final, aceste gânduri divine vor coborî ca o ploaie mentală de o
forţă copleşitoare, pentru a numici forţele (gândurile) malefice.
CAPITOLUL 3
VALOAREA ŞI UTILIZĂRILE PUTERII GÂNDULUI
Serviţi altora prin vibraţiile voastre mentale
Un adevărat sihasru sau SANNYASIN poate realiza orice prin
vibraţiile sale mentale. Un SANNYASIN sau un yoghin nu trebuie
să devină preşedintele unei asociaţii sau vreunui partid politic
pentru a-şi îndeplini scopul. Aceasta este doar o idee puerilă.
Există indieni care şi-au asumat astăzi spiritul misionar al vestului
şi strigă pretutuindeni că SANNYASINII ar trebui să preia
conducerea în activităţile sociale şi politice. Ce greşeală tristă!
Un înţelept nu trebuie să urce pe o platformă pentru a ajuta
umanitatea, nici să predice pentru a eleva minţile oamenilor;
propria lui viaţă este o întrupare a învăţăturii sale. Propria lui
gândire elevează minţile oamenilor.
Înţeleptul este garanţia vie a realizării lui Dumnezeu şi mulţi
şi-au găsit inspiraţia doar în privirea unor asemenea sfinţi.
Gândurile lor pure şi puternice călătoresc la distanţe foarte
lungi, purifică lumea şi pătrund în minţile a mii de oameni.
Doctorii pot vindeca prin sugestie
Doctorii ar trebui să aibă o cunoaştere profundă a ştiinţei
sugestiei. Cei care nu cunosc aceste legi pot face uneori foarte
mult rău. Uneori, ei îşi pot chiar ucide propriii pacienţi,
înspăimântându-i (inducându-le sugestii negative).
Dacă vine pacietul cu o tuse obişnuită şi doctorul îi spune:
“Sărmane prieten, ai TBC. Trebuie să mergi la Bhowali (sau în
Elveţia, sau la Viena) şi să te tratezi prin injecţii
antituberculoase”; bietul pacient este atât de înspăimântat încât
el se pate chiar îmbolnăvi de ftizie, deşi tusea sa era doar o tuse
obişnuită, datorată vreunui guturai. Este un simplu exemplu de
sugestie distructuvă.
Doctorul ar fi trebuit să-i spună; “O, nu-i nimic. E doar o
simplă răceală. Mâine te vei simţi deja mai bine. Ia un purgativ şi
inhalează puţin ulei de eucalipt, modifică-ţi dieta alimentară sau
chiar poţi posti astăzi”. Un asemenea doctor este ca un zeu. El ar
trebui adorat.
Sugestia are puterea de a vindeca. Ea este un tratament
fără medicamente. Există chiar o terapeutică sugestivă. Prin
sugestii binefăcătoare şi puternice puteţi vindeca orice boală. Va
trebui să învăţaţi această ştiinţă şi să o practicaţi, indiferent dacă
sunteţi specializaţi în homeopatie, medicină alopată, ayurvedică
sau Unani. Ştiinţa sugestiei se mulează perfect pe orice sistem.
Prin amabilitate şi bunătate medicul îşi va atrage o mulţime de
pacienţi şi îşi va îmbunătăţi astfel practica.
Yoghinii îşi transmit mesajul prin transfer de
gânduri
Prin vibraţiile lor spirituale şi prin aura lor magnetică,
yoghinii autentici şi necunoscuţi ajută mult mai mult umanitatea
decât “yoghinii” de pe platformele adunarilor şi ale sălilor de
conferinţă. Vorbitul la microfon este practicat doar de aceia care
au un grad mai scăzut de spiritualitate, ce nu posedă ştiinţa şi
puterea de a-şi folosi facultăţile paranormale şi forţele latente din
ei.
Marii adepţi şi MAHATMAŞII (lit. Marele Suflet) îşi transmit
mesajele prin telepatie aspiranţilor merituoşi din diferitele colţuri
ale lumii. Mijloacele de comunicaţie care nouă ne apar drept
paranormale sunt instrumentele fireşti de lucru ale marilor
yoghini.
Influenţaţi-i pe alţii prin gândul vostru
Puteţi influenţa pe altcineva fără a folosi limbajul vorbit. Tot
ceea ce vă este necesar este o bună concentrare mentală,
direcţionată de voinţă. Aceasta se numeşte telepatie.
Iată un exerciţiu dacă doriţi să practicaţi telepatia.
Gândiţi-vă la un prieten sau o rudă ce locuieşte departe de voi.
Imaginaţi-vă faţa lui cât mai clar şi distinct. Dacă aveţi fotografia
lui, priviţi-o şi vorbiţi-i cu voce tare. Înainte de culcare
concentraţi-vă intens asupra pozei. Peste două, trei zile o să
primiţi cu siguranţă o scrisoare de la el. Important este doar să
nu aveţi îndoieli.
Veţi obţine astfel succesul şi o mare încredere în ştiinţa
telepatiei. Câteodată, pe când citiţi ziarul sau aveţi ceva de lucru,
vă treziţi subit primind un mesaj de la cineva drag. Dintr-o dată
vă gândiţi la el. Este evident că în clipa aceea el vă trimite un
mesaj, gândindu-se profund la dumneavoastră (acest proces nu
trebuie să fie neapărat conştient; asemenea lucruri se petrec în
mod curent la mulţi oameni care receptează sau emit în mod
inconştient mesaje mentale altora).
Vibraţiile mentale călătoresc mai rapid decât lumina sau
electricitatea. În exemple cum ar fi cele de mai sus, mintea
subconştientă recepţionează mesajele şi impresiile şi le transmite
apoi mentalului conştient.
Diferite utilităţi ale puterii gândului
Ştiinţa puterii gândului este deopotrivă interesantă şi
subtilă. Dintr-o anumită perspectivă, lumea gândurilor este mai
reală decât universul fizic.
De aceea, puterea gândului este foarte mare, căci ea
acţionează nu doar în universul vizibil, ci şi în cel invizibil. Fiecare
gând pe care îl emiteţi are o valoare intrisecă pentru voi, pe toate
planurile posibile. Puterea copului fizic, a minţii, succesul în viaţă
şi charisma personală – toate depind de natura şi calitatea
gândurilor voastre. Dar pentru acesta trebuie mai întâi să
cunoaşteţi ştiinţa gândurilor şi să vă dezvoltaţi puterea gândului.
Dacă aveţi o înţelegere cuprinzătoare a modului în care
acţionează vibraţiile-gând, dacă cunoaşteţi tehnica controlului
gândurilor, precum şi metoda de transmitere benefică la distanţă
prin formarea unor gânduri-undă puternice, clare şi perfect
definite – atunci puterea voatră mentală va spori de mii de ori.
Atunci veţi putea realiza adevărate minuni.
Dacă gândul bun eliberează, gândul rău înlănţuie. De aceea,
cei care gândesc corect obţin eliberarea. Manifestaţi puterile
oculte ascunse în interiorul vostru prin înţelegerea şi realizarea
puterilor minţii. Închideţi ochii; concentraţi-vă gradat. Veţi putea
astfel vedea obiecte aflate la mare distanţă, auzi sunete
îndepărtate, trimite mesaje în orie parte nu doar a acestei
planete, ci şi în alte părţi din univers, vindeca persoane aflate la
mii de kilometri distanţă, ieşind astfel în afara timpului şi
spaţiului.
Credeţi în puterile minţii. Pasiunea, atenţia, voinţa credinţa
şi concentrarea vă vor aduce fructul dorit. Amintiţi-vă mereu că
mintea se naşte din ATMAN (Spiritul) prin puterea MAYEI (Iluziei).
Gândurile pot împlini orice misiune
Puteţi ajuta un prieten aflat la greu, transmiţându-i gânduri
de uşurare, fără să fiţi nevoiţi să vă mişcaţi din locul în care vă
aflaţi. Puteţi ajuta un prieten ce caută Adevărul transmiţându-i
mental, într-un mod cât mai clar şi bine definit, adevărurile pe
care le cunoaşteţi.
Dacă trimiteţi cuiva un gând de iubire sau de ajutor, acesta
va pătrunde în mintea lui unde va provoca în virtutea rezonanţei
un gând similar, după care se va întoarce la voi cu o forţa îndoită.
Atenţie însă, acest lucru este valabil şi pentru gândurile de ură
care lovesc pe alţii, dar mai tare vă vor lovi apoi pe voi.
De aceea, cel care înţelege legile gândirii nu va trimite
decât gânduri de compasiune, iubire şi blândeţe, atingând astfel
fericirea veşnică.
Atunci când trimiteţi un gând util cu scopul de a ajuta pe
cineva, el trebuie să aibă un scop pozitiv şi foarte clar definit,
căci altfel el nu va aduce efectul dorit. Un gând confuz sau lipsit
de forţă nu pate aduce în nici un caz rezultate benefice.
Puterea gândului ce inspiră
Trebuie să înţelegeţi foarte clar legea sugestiei şi efectele
sale asupra minţii. Trebuie să fiţi atenţi cu sugestiile pe care le
faceţi. Nu emiteţi niciodată sugestii greşite care pot avea efecte
distructive, căci puteţi face astfel mult rău. Gândiţi-vă bine
înainte de a vorbi.
Învăţătorii şi profesorii ar trebui să aibă o cunoaştere
adâncă a ştiinţei sugestiei şi autosugestiei. Ei vor putea astfel să
îi înveţe şi să îi eleveze şi pe studenţii lor într-un mod eficient.
Sugestii de tipul: “Dacă nu eşti cuminte, vine miliţianul şi te
ia”, sunt foarte distructive pentru copii, care devin timizi şi
sperioşi. Mintea copilului este elastică, gingaşă şi se mulează
uşor; sugestiile de orice fel li se imprimă foarte uşor, iar
schimbarea sau eliminarea lor devine aproape imposibilă atunci
când ei cresc. Un copil timid şi sperios se va transforma într-un
adult timid şi angoasat.
Părinţii ar trebui să inducă curajul în mintea copiilor lor. Ei ar
trebui să le spună “Uite, aici este poza unui leu, şi tu poţi fi la fel
de puternic ca şi el. Haide, strigă ca el. Fii curajos! Priveşte poza
lui SHIVA, a lui ARJUNA sau a oricărui alt erou al Antichităţii sau al
timpurilor moderne. Şi tu poţi fi ca el.” Când copiii cresc, aceste
sugestii se întăresc prin adiţionarea noilor stimuli externi.
Practicaţi transferul gândurilor
La început, practicaţi telepatia la mică distanţă şi de
preferinţă noaptea. Rugaţi un prieten să aibă o atitudine
receptivă şi să se concentreze în jurul orei zece, stând cu ochii
închişi într-o cameră întunecoasă, dacă este posibil aşezat în
VAJRASANA sau în PADMASANA.
Urmăriţi să vă trimiteţi mesajul exact la ora convenită.
Concentraţi-vă asupra gândurilor pe care doriţi să le transmiteţi
cu o cât mai mare hotărâre.
La început este posibil să daţi greş, dar pe măsură ce
avansaţi în practică şi vă însuşiţi bine tehnica, veţi putea trimite
şi primi corect mesajele. Mai târziu, veţi putea chiar să
transmiteţi mesajele la mare distanţă, în orice colţ al lumii.
Undele-gând diferă în intensitate şi în forţă. Emiţătorul şi
receptorul ar trebui să practice o concentrare cât mai intensă.
Abia atunci veţi dobândi forţa necesară trimiterii mesajelor,
claritatea şi acurateţea în receptarea lor.
Până atunci însă, începeţi prin a practica telepatia dintr-o
cameră în altă cameră vecină. Această ştiinţă necesită o practică
răbdătoare şi, uneori, îndelungată. BRAHMACHARYA (controlul
perfect al potenţialului sexual) este foarte importantă.
Parapsihologia şi gândurile subconştiente
Aşa cum fluviul sacru Gange îşi are originile în Gangotri, în
munţii Himalayei, după care curge fără încetare spre Ganga
Sagar, la fel şi curentul gândurilor îşi are originea în albia
SAMSKARAS-urilor (impresiilor) din cele mai adânci straturi ale
minţii, unde sunt încastrate VASAVAS-urile sau dorinţele subtile,
latente; el curge neîncetat spre obiectele lumii exterioare atunci
când mintea se află fie în stare de veghe, fie în stare de vis. Chiar
şi o locomotivă este din când în când trimisă la depou să se
odihnească, atunci când roţile ei s-au supraâncălzit; dar
misterioasa maşină a minţii se învârte fără încetare,
neîngăduindu-şi nici măcar un moment de odihnă.
Practica telepatiei, a citirii gândurilor, hipnotismul,
messmerismului şi videcării psihice, dovedeşte fără nici o urmă
de dubiu că mintea există şi că o minte superioară poate
influenţa şi subjuga o minte inferioară. Din scrierea inspirată şi
din experienţele cunoscute cu persoane hipnotizate putem cu
usurinţă deduce existenţa minţii subconştiente care operează
continuu, 24 de ore din 24. Prin disciplină spirituală puteţi însă să
vă schimbaţi gândurile subconştiente şi mintea, devenind astfel o
fiinţă nouă.
Puterea gândurilor divine
Gândul înseamnă viaţă. Sunteţi ceea ce gândiţi. Gândurile
vă crează mediul înconjurător. Gândurile voastre constituie lumea
voastră.
Dacă menţineţi gânduri sănătoase, veţi avea o sănătate
bună. Dacă vă gândiţi la boală, cu greu vă puteţi aştepta la
sănătate, frumuseţe şi armonie. Amintiţi-vă mereu că trupul este
produsul minţii şi se află sub controlul ei.
Dacă gândurile voastre vor fi puternice, şi corpul vostru va fi
puternic. Gândurile de iubire, pace, mulţumire, puritate,
perfecţiune sau Divinitate vă vor face, pe voi şi pe cei din
apropierea voastră, perfecţi şi divini. De aceea, cultivaţi gândurile
divine!
CAPITOLUL 4
FUNCŢIILE PUTERII GÂNDULUI
Gândurile asigură o sănătate iradiantă
În plan intern, corpul fizic este asociat cu mintea; am putea
chiar spune că el este contrapartea minţii sau forma vizibilă,
grosieră, a minţii subtile, invizibile. Dacă vă doare un dinte, sau
stomacul, sau urechea, mintea este imediat afectată. Ea nu mai
gândeşte corect, devenind agitată, perturbată, deranjată.
Dacă, pe de altă parte, mintea este deprimată, nici corpul
nu poate funcţiona corect. În terminologia indiană, durerile ce
afectează corpul sunt numite boli secundare sau VYADHI, în timp
ce VASANAS-urile sau dorinţele sunt considerate boli primare sau
mentale, numite ADHI.
Sănătatea minţii este mai importantă decât sănătatea fizică.
Când mintea este sănătoasă, corpul o va urma cu siguranţă.
Dacă mintea este pură, dacă gândurile sunt pure, veţi fi eliberaţi
atât de bolile primare, cât şi de cele secundare. Sau, cum
spuneau cu înţelepciune latinii: “Mens sana in corpore sano -
Minte sănătoasă în corp sănătos”.
Gândurile dezvoltă personalitatea
Un gând sublim elevează mintea şi purifică sufletul; un gând
rău excită mintea şi umple sufletul cu emoţii morbide şi
întunecate. Cei care au un control cât de mic asupra gândurilor şi
vorbelor lor pot fi recunoscuţi imediat, prin faţa lor senină, calmă,
frumoasă şi fermecătoare, prin vocea dulce şi liniştită, prin ochii
stralucind de o lumină interioară.
Gâdurile afectează corpul
Orice gând, emoţie sau cuvânt produce o puternică vibraţie
în fiecare celulă a corpului şi lasă acolo o puternică impresie. Cei
care cunosc metoda gândului opus (când ne vin gânduri rele sau
deprimante, ele pot fi anihilate gândind ferm o anumită perioadă
de timp exact opusul lor) pot duce o viaţă armonioasă, de pace şi
de putere. Gândul iubirii va neutraliza pe dată un gând de ură.
Gândul curajului este cel mai puternic antidot împotriva fricii.
Puterea gândului schimbă destinul
Unii oameni ignoranţi îşi spun: “KARMA face totul. Eu nu pot
lupta cu destinul meu. Dacă aşa m-am născut, de ce aş face
vreun efort să mă schimb?”. O asemenea gândire fatalistă
provoacă inerţie, stagnare şi mizerie. Este cea mai perfectă
neînţelegere a legii KARMEI. Un om inteligent nu va pune
asemenea întrebări stupide, nici nu va aduce asemenea
argumente anapoda. El îşi va lua destinul în mâini, schimbându-şi
gândurile şi acţiunile.
Un vagabond nu trebuie să rămână un vagabond pentru
eterntate. Dacoit Ratnakar (care avea să devină înţeleptul
Valmiki), Jagai şi Madai, au fost vagabonzi de prim ordin , dar ei
s-au putut transforma într-o singură viaţă. La fel, puteţi deveni un
yoghin sau un JNANI (un înţelept), vă puteţi croi destinul, vă
puteţi determina exact acea KARMA pe care o doriţi. Tot ce aveţi
de făcut este să gândiţi corect, nobil, iar apoi să acţionaţi în
consecinţă. Puteţi astfel deveni un sfânt sau un milionar, puteţi
chiar atinge poziţia lui INDRA sau BRAHMA. Omul nu este o fiinţă
neajutorată, ci una înzestrată cu liber arbitru. Depinde numai de
el cum îl foloseşte.
Gândurile pot provoca dezordini fiziologice
Orice schimbare de gând provoacă vibraţii în corpul nostru
mental, iar când acestea sunt transmise corpului fizic ea
determină o anumită activitate în materia nervoasă a creierului,
manifestată prin numeroase schimbări chimice si electrice.
Pasiunea intensă, ura, gelozia amară menţinută timp
îndelungat, anxietatea, izbucnirile temperamentale, uzează
sistemul distrugând celulele corpului şi provoacă boli ale inimii,
ficatului, rinichilor, splinei şi stomacului.
Este demn de reţinut că fiecare celulă a corpului creşte sau
suferă, primeşte un impuls de viaţă sau de moarte, de la fiecare
gând ce ne trece prin minte, căci avem tendinţa să ne formăm
exact în imaginea pe care o gândim cel mai mult.
Când mintea este axată asupra unui anumit gând, ne
branşăm asupra unei anumite frecvenţe de vibraţie a materiei,
care are tendinţa de a se repeta pe sine rezonând cu toate
gândurile ce vibrează la fel, şi de a forma astfel un obicei, de a
deveni automată. Corpul fizic nu face decât să urmeze mintea,
imitându-i schimbările. Puteţi observa cu uşurinţă că, atunci când
vă concentraţi, ochii vă ramân ficşi (tendinţă pe care o are
dealtfel, întregul corp).
Puterea gândului creează mediul înconjurător
Se spune adesea că omul este rezultatul forţelor exterioare
ale mediului. Acest lucru este fals, căci faptele demonstrază
contrariul. Mulţi dintre cei mai mari oameni s-au născut în sărăcie
şi în împrejurări adverse. Mulţi dintre cei născuţi în mizerie s-au
înălţat până la cel mai înalt statut social. Ei şi-au câştigat faima şi
s-au distins în politică, literatură sau artă. Ei au devenit genii
strălucitoare, luminând umanitatea prin puterea spiritului lor.
Cum vă explicaţi aceasta?
Sri T.Muthuswary Aizar, primul judecător indian al Curţii
Supreme din Madras, s-a născut într-o sărăcie lucie. El obişnuia
să studieze noaptea, la lumina lanternei. Adesea, nu avea
suficientă mâncare. Era îmbrăcat în zdrenţe. Dar a luptat din greu
şi a reuşit să învingă. Prin uriaşa sa voinţă şi prin hotărârea sa de
fier, el s-a ridicat deasupra forţelor mediului în care s-a născut.
În Occident, fiii de cârpaci sau de pescari au reuşit să se
ridice la cele mai înalte poziţii. Copiii ce obişnuiau să lustruiască
pantofii pe străzi, sau să vândă bere în baruri, ori să lucreze în
hoteluri, au ajuns mari poeţi sau jurnalişti faimoşi. Johnson s-a
născut în împrejurări foarte grele. Goldsmith s-a îmbogăţit
pornind de la 40 de lire pe an. Sir Walter Scott era foarte sărac; el
nu avea nici măcar o locuinţă. Iar James Ramsay MacDonald, un
om ce stăpânea foarte bine PURUSHARTHA, a reuşit să ajungă
prim-ministru al Marii Britanii, după ce începuse să lucreze ca
poştaş cu zece şilingi pe săptămână. El era prea sărac pentru a-şi
putea cumpăra ceai; aşa că prefera să bea apă. Masa principală
pe care a servit-o timp de luni de zile era un pudding cu carne ce
costa trei penny. Apoi a început să înveţe în condiţii foarte grele,
manifestând un mare interes pentru politică şi ştiinţă. A ajuns
astfel jurnalist, iar apoi, printr-un mare efort de voinţă
(PURUSHARTHA), prim-ministru.
SRI SHANKARACHARYA, exponentul filosofiei ADVAITA, un
adevărat uriaş spiritual ce a strălucit prin puterea geniului său,
s-a născut în condiţii nefavorabile, de mare sărăcie şi am putea
continua cu alte o mie de exemple. Credem, totuşi, că am reuşit
să demonstrăm că mediile nefavorabile nu pot anihila potenţiala
măreţie a viitoarelor genii şi că oricine îşi poate depăşi mediul
printr-un efort constant, prin răbdare, perseverenţă, cinste,
integritate, sinceritate, o voinţă puternică şi o mare hotărâre.
Fiecare om se naşte cu SAMSKARAS-urile sale. Mintea nu
este o Tabula Rasa sau o foaie albă de hârtie. Ea conţine
impresiile generate de gândurile şi acţiunile din vieţile anterioare.
SAMKARAS-urile sunt potenţialităţile latente cu care se naşte
omul. SAMKARAS-urile bune sunt active valorease ale omului;
chiar atunci când el se naşte în împrejurări nefavorabile, acestea
îl vor proteja de influenţele ostile, nedorite, din exterior. Ele îl
ajută să crească şi să evolueze.
Nu pierdeţi nici una din ocaziile care vi se ivesc, căci fiecare
este menită să vă ajute să vă dezvoltaţi. Dacă întâlniţi un om
bolnav zăcând neajutorat la marginea drumului, luaţi-l pe umerii
voştri şi duceţi-l la cel mai apropiat spital. Hrăniţi-l cu lapte sau
ceai fierbinte. Urmăriţi să-l simţiţi pe Dumnezeul din el, în
strălucirea ochilor lui, în strigătul său, în sufletul său, în mişcarea
ritmată a plămânilor lui.
Dumnezeu v-a dăruit această şansă pentru a vă amplifica
iubirea şi compasiunea, pentru a vă purifica inima şi a înlătura
ura şi gelozia din ea. Dacă sunteţi timid, Dumnezeu vă va aşeza
în asemenea circumstanţe care să vă forţeze să vă manifestaţi
curajul şi prezenţa de sine prin riscarea propriei vieţi. Toate
marile spirite ale umanităţii au ştiut să folosească şansele ce li
s-au oferit pentru a-şi împlini scopurile. Aceasta este metoda
Divină de a modela mintea omenească.
Amintiţi-vă întotdeauna că în slabiciunea voastră se
ascunde puterea, căci ea vă face foarte grijulii cu propria
protecţie. Sărăcia îşi are virtuţile ei, căci generează smerenie,
puterea de a îndura, în timp ce bogăţia aduce adesea cu ea
lenea, mândria, slăbiciunea, inerţia şi tot felul de obiceiuri
proaste.
În consecinţă, nu vă revoltaţi împotriva mediului
nefavorabil. Mai bine creaţi-vă propria voastră lume mentală, căci
cel care nu se lasă învins de mediu, ci luptă cu el însuşi pentru a
evolua şi a creşte în împrejurări adverse, va ajunge cu adevărat
un om puternic. Nimic nu îl va mai putea clinti.
Omul nu este o fiinţă creată de mediu sau de circumstanţe.
El le poate controla şi modifica prin capacităţile sale, prin
caracterul, gândurile, acţiunile sale bune şi prin efortul personal
(PURUSHARTHA). Toate acestea îi pot schimba destinul. Acesta
este motivul pentru care marii înţelepţi VASISHTA şi BHISHMA au
plasat PURUSHARTHA deasupra destinului. De aceea, corpul cu
organele sale nu este altceva decât gând. Mintea ce contemplă
corpul devine una cu el. Corpul fizic este lutul pe care mintea îl
modelează, pentru propria sa plăcere, pentru a-şi putea
manifeasta în exterior energia şi a câştiga astfel diferite
experienţe lumeşti prin cele cinci canale ale cunoaşterii, numite
şi JNANA-INDRIYAS (organele de cunoaştere sau percepţie).
Corpul nu este altceva decât gândurile, stările, convingerile şi
emoţiile noastre obiectivate, făcute vizibile pentru ochii fizici.
Orice corp îşi are sediul în minte, căci cum ar putea exista
grădina fără apă. Dacă corpul grosier s-ar dizolva, mintea şi-ar
găsi cu uşurinţă un alt corp pentru a se manifesta. Dar dacă
mintea ar fi paralizată, corpul ar rămâne fară inteligenţă şi ar
paraliza şi el.
La marea majoritate a oamenilor, gândul se află în mare
măsură sub controlul corpului. Mintea lor este foarte puţin
dezvoltată; ei trăiesc în cea mai mare parte în ANNAMAYA KOSHA
(cel mai grosier din cele cinci învelişuri ale Spiritului, sau corpul
fizic). Dar dacă vă dezvoltaţi VIJNANAMAYA KOSHA (sau BUDDHI,
inteligenţa pură), vă puteţi controla apoi MANOMAYA KOSHA (sau
Învelişul mental).
Gândul greşit că noi suntem corpul fizic este rădăcina
tuturor relelor. Prin această gândire greşită noi ne identificăm cu
corpul. Din acest ataşament se naşte posesivitatea. Ne
identificăm cu soţia noastră, copiii noştri, casa noastră, etc.
Identificarea sau ataşamentul sunt singurele cauze ale înlănţuirii
noastre în lumea mizeriei şi a durerii.
CAPITOLUL 5
DEZVOLTAREA PUTERII GÂNDULUI
Dobândirea puterii mentale prin puritate morală
Cel care rosteşte adevărul şi a dobândit puritatea morală
are întotdeauna gânduri puternice. Cel care reuşeşte să-şi
controleze mânia în urma practicii îndelungate, are o putere
mentală uriaşă.
Când un yoghin care are o gândire foarte puternică rosteşte
un cuvânt, el va produce o impresie extraordinară asupra minţilor
celorlalţi. Virtuţile precum cinstea respectarea adevărului şi
perfecţionarea de sine prin efort susţinut, sunt sursele ideale
pentru dobândirea puterii mentale. Puritatea conduce la
înţelepciune şi nemurire. Puritatea este de două feluri: internă
sau mentală şi externă sau fizică.
Puritatea mentală este mai importantă, dar ea poate fi
susţinută şi amplificată prin puritatea fizică. Adeptul ce reuşeşte
să obţină o puritate mentală interioară, o minte pozitivă şi
concentrată, va obţine deopotrivă cucerirea INDRIYAS-urilor (a
celor cinci simţuri) şi realizarea de SINE.
Puterea gândului şi concentrarea
Gândirea umană nu are practic limite. Cu cât o minte este
mai concentrată, cu atât va fi mai mare puterea sa de a se
focaliza într-o singură direcţie.
La oamenii cu preocupări lumeşti razele minţii sunt
întotdeauna împrăştiate, energia mentală fiind disipată în diferite
direcţii. Practica concentrării adună aceste raze într-un singur
mănunchi, iar atunci mintea poate fi silită să se îndrepte spre
Dumnezeu.
Cultivând atenţia veţi obţine o bună putere de concentrare.
Păstrând mintea senină, neîncordată, mereu voioasă, vă veţi
putea concentra cu uşurinţă. Concentrarea trebuie practicată
regulat, pe cât posibil în acelaşi loc şi la aceeaşi oră (ora ideală
este 4 dimineaţa).
Alte premise pentru practica concentrării mai sunt:
BRAHMACHARYA (controlul perfect al potenţialului erotic),
PRANAYAMA (ştiinţa regularizării suflului), reducerea dorinţelor şi
a activităţilor, calmul, tăcerea, izolarea, disciplinarea simţurilor,
JAPA, controlul mâniei, renunţarea la citirea ziarelor, la televiziune
şi cinema.
Dimpotrivă, efortul fizic exagerat, excesul în vorbire, în
mâncare, în amestecul cu diferite persoane, risipa sexuală, ca şi
orice alte excese, sunt obstacole în calea concentrării.
Puterea gândului şi gândirea organizată
Distrugeţi gândurile răzleţe, dezordonate. Alegeţi un subiect
şi analizaţi-i toate aspectele. Când vă gândiţi la un subiect
anume nu permiteţi niciodată altor gânduri să patrundă în
mentalul vostru conştient.
Spre exemplu, începeţi să vă gândiţi la viaţa şi învăţăturile
lui JAGAFAGURU ADI SHANKARACHARYA. Meditaţi la locul naşterii
sale, la copilăria sa, caracterul, personalitatea, virtuţile,
învăţăturile, scrierile, filosofia sa, cele mai importante afirmaţii
din lucrările sale, SIDDHIS-urile (puterile paranormale) pe care le
manifesta uneori, cei patru discipoli ai săi, comentariul său
asupra BHAGAVAD GITEI, UPANIŞADELOR şi BRAHMA
SUTRAS-urilor. Gândiţi-vă la toate acestea pe rând; epuizaţi-le
una câte una. Apoi, alegeţi alt subiect. Prin această practică vă
veţi dezvolta o gândire organizată. Imaginile mentale vor
dobândi putere şi claritate, spre deosebire de imaginile mentale
ale oamenilor obişnuiţi, care sunt întotdeauna confuze şi neclare.
Puterea gândului şi voinţa
Respingerea oricărui gând senzual, rezistenţa în faţa oricărei
tentaţii, reţinerea oricărui cuvânt prea dur, încurajarea oricărei
aspiraţii nobile – vă pot ajuta să vă dezvoltaţi puterea voinţei sau
forţa sufletească, apropiindu-vă cât mai mult de ţel.
Repetaţi mental mereu, cu o puternică aspiraţie: “Voinţa
mea este atotputernică, pură şi irezistibilă. AUM, AUM, AUM. Pot
realiza absolut orice prin voinţa mea. AUM, AUM, AUM. Căci
voinţa mea este invincibilă. AUM, AUM, AUM.”
Voinţa este dinamismul forţei sufletului. Când operează ea,
toate puterile mentale se reunesc: puterea judecăţii, a memoriei,
a înţelegerii, a conversaţiei, a raţiunii, a discriminării, a reflecţiei
şi a deducţiei.
Voinţa este regina puterilor mentale. Când ea devine pură şi
irezistibilă, gândul susţinut de ea poate face minuni. Voinţa
slăbeşte întotdeauna datorită pasiunilor vulgare, a plăcerilor şi a
dorinţelor. Cu cât mai puţine dorinţe veţi avea, cu atât mai
puternică vă va fi voinţa şi gândul. Când energia sexuală, energia
musculară, mânia, etc., sunt transmutate şi sublimate, devenind
forţa voinţei, ele sunt perfect controlate. Nimic nu mai este
imposibil pe pământ pentru un om cu o mare voinţă.
Atunci când renunţaţi la un vechi obicei (cum ar fi cafeaua,
tutunul, alcoolul, etc.), puteţi spune că aţi controlat într-o
oarecare măsură simţul gustului, că aţi distrus o VASANA şi că aţi
eliminat o anumită dependenţă. Veţi câştiga astfel o anumită
pace interioară, căci energia pe care o risipeaţi tânjind după
cafea, etc., din cauza căreia deveneaţi agitat, a fost convertită
acum în puterea voinţei. Dacă veţi învinge însă în lupta cu
cinsprezece dorinţe, voinţa voastră va fi de concisprezece ori mai
puternică. Iar această nouă putere pe care o veţi dobândi vă va
facilita mult lupta cu celelalte dorinţe.
Semnele sau simptomele ce indică creşterea voinţei cuiva
sunt umătoarele: starea netulburată a minţii, echilibrul, voioşia,
puterea interioară, capacitatea de a îndeplini munci dificile,
succesul în orice întreprindere, puterea de a influenţa oamenii, o
personalitate magnetică şi dinamică, strălucirea feţei şi a ochilor,
privirea fermă, vocea puternică, mersul elastic, fermitatea,
curajul, etc.
Recomandări simple pentru obţinerea unei gândiri
clare
Imaginile mentale ale omului obişnuit sunt, de regulă, foarte
confuze. El nu are habar despre gândirea profundă. Gândurile
sale o iau razna. Uneori mintea sa se întunecă de tot.
Imaginile mentale clare şi bine definite sunt apanajul
gânditorilor, al filosofilor şi al yoghinilor. Clarvăzătorii percep
foarte uşor aceste imagini, căci ele sunt foarte vii. Ele se obţin
numai prin concentrare şi meditaţie. Majoritatea gândurilor
voastre nu sunt stabile. Ele vin şi pleacă. De aceea, ele sunt vagi,
şi nedefinite, formând imagini neclare şi slabe. Aceste imagini pot
fi întărite printr-o gândire clară, profundă şi continuă. Prin
VICHARA (raţionare), MANANA (reflectare adâncă) şi meditaţie,
veţi putea sili gândurile să se stabilizeze şi să se cristalizeze
într-o formă bine definită. Apoi, ideea filosofică va deveni fermă,
iar confuzia se va risipi. Clarificaţi-vă ideile mereu şi mereu.
Practicaţi introspecţia în singurătate. Purificaţi-vă gândurile, apoi
liniştiţi-le. Nu permiteţi minţii să hoinărească. Concentraţi-vă
asupra unui singur gând; acesta vă va linişti mentalul. Abia apoi
îngăduiţi altui gând să pătrundă în el, eliminând oricare alte
valuri mentale care nu au o legătură directă cu el.
Sadhana pentru a atinge o gândire profundă şi
originală
Majoritatea oamenilor nu ştiu ce înseamnă o gândire
corectă. Ei gândesc superficial. Adevăraţii gânditori sunt puţini în
această lume.
Gândirea profundă necesită o SADHANA (practică) intensă.
E nevoie de multe vieţi (renaşteri în planul fizic) pentru ca mintea
să evolueze până la atingerea întregii sale puteri de manifestare.
Anumite SADHANAS, cum este cea Vedantică (MANANA, reflexia),
nu pot fi practicate fără un intelect foarte ascuţit, fără o gândire
independentă şi originală. Esenţa acestei SADHANA constă chiar
în gândirea profundă, perseverentă, lucidă, penetrând până la
aspectele fundamentale ale oricărei situaţii, la originea tuturor
gândurilor şi a oricărei existenţe.
Pe măsură ce gândirea se elevează, vechile idei (clişee) vor
trebui abandonate, oricât de înrădăcinate şi de puternice erau
ele. Dacă nu aveţi puterea să priviţi în faţă rezultatele unei
asemenea gândiri, să acceptaţi aceste noi concluzii, indiferent de
modul în care ele vă pot afecta personal, atunci este preferabil să
nu vă orientaţi spre filosofie. O cale mai potrivită pentru
dumneavoastră este, în acest caz, devoţiunea.
Meditaţia şi gândirea profundă şi concentrată
Având o asemenea forţă, gândul reprezintă o putere
imensă. De aceea este extrem de important să învăţaţi să daţi
acestei puteri cea mai înaltă utilizare astfel încât efectele sale să
fie maxime. Acest lucru se va realiza în condiţii optime prin
practica meditaţiei. Gândirea concentrată focalizează şi menţine
ferm mintea asupra unui anumit obiect, făcând astfel posibilă
dilatarea infinită a conştiinţei şi trăirea extazului. Acest proces se
numeşte meditaţie (contemplare).
Dobândiţi puterea gândului creator
Gândul este o forţă vie, cea mai importantă, mai subtilă şi
mai irezistibilă din univers. Gândurile trăiesc; ele se mişcă, au
formă, culoare, substanţă, putere şi greutate. Ele reprezintă o
forţă dinamică şi orice acţiune poate fi redusă în ultimă instanţă
la un gând.
Un gând de bucurie creează prin rezonanţă gânduri similare
şi în mintea altora. Naşterea unui gând pozitiv este un antidot
puternic ce poate contracara orice gând negativ. De aceea,
practicând gândirea pozitivă vom dobândi o mare putere
creatoare.
Dezvoltaţi-vă individualitatea şi rezistaţi sugestiilor
altora
Nu vă lăsaţi cu uşurinţă influenţaţi de sugestiile altora.
Dezvoltaţi-vă o individualitate proprie. O sugestie puternică, deşi
poate să nu vă influenţeze imediat, îşi va manifesta puterea
gradat.
Cu toţii trăim într-o lume a sugestiilor. Caracterul nostru
este modificat zilnic, în mod inconştient, prin asocierea cu alţii.
Astfel, obişnuim să imităm acţiunile celor pe care îi admirăm.
Asorbim zilnic sugestiile celor cu care intrăm în contact. Apoi ne
lăsăm acţionaţi de ele. Cei cu voinţa mai slabă se supun de
regulă celor cu voinţa mai puternică. Similar, servitorul este
întotdeauna sub influenţa sugestiilor stăpânului său; pacientul,
sub cea a doctorului; studentul, sub cea a profesorului.
Obiceiul (obişnuinţa) nu este altceva decât produsul
sugestiei. Hainele pe care le purtaţi, manierele, comportamentul
şi chiar mâncarea pe care o preferaţi – toate sunt rezultatul
sugestiilor.
Natura îşi are şi ea propriile sugestii. Curgerea râurilor,
strălucirea soarelui, parfumul florilor, măreţia copacilor – toate nu
fac altceva decât să vă trimită fără încetare sugestii.
Puteri paranormale obţinute prin disciplinarea
gândirii
Un ocultist puternic poate hipnotiza întreaga asistenţă prin
puterea sa de concentrare şi prin voinţa sa, manifestând faimosul
truc al frânghiei. El aruncă o frânghie în aer şi îşi sugestionează
publicul spectator că se urcă pe aceasta, după care dispare. Dacă
scena este însă filmată, nimic din toate acestea nu este
înregistrat pe peliculă.
Înţelegeţi şi realizaţi voi înşivă puterile gândului. Închideţi
ochii; concentraţi-vă. Exploraţi cele mai înalte regiuni ale minţii.
Veţi putea astfel vedea obiecte aflate la mare distanţă, veţi putea
auzi voci de departe, veţi comunica sau vindeca la distanţă.
CAPITOLUL 6
MODALITĂŢI DE DEPĂŞIRE A DIFERITELOR TIPURI
DE GÂNDURI
Depăşiţi gândurile negre
Supravegheaţi-vă cu atenţie toate gândurile. Atunci când
sunteţi asaltaţi de gânduri negre, experimentaţi o stare
depresivă. În acest caz puteţi bea o ceaşcă de lapte ori de ceai.
Aşezaţi-vă în linişte. Închideţi ochii, încercaţi să depistaţi cauza
depresiei, iar apoi înlăturaţi-o.
Cea mai bună metodă pentru a depăşi gândrile negre şi
stările depresive ce le însoţesc este să vă gândiţi la lucruri şi
acţiuni inspirate. Amintiţi-vă mereu şi mereu că pozitivul învinge
negativul. Aceasta este o mare lege a naturii. De aceea,
gândiţi-vă întotdeauna la contrariul gândurilor negre ce vă
asaltează, la acele lucruri ce vă elevează mintea, la fericire. Uzaţi
de puterea imaginaţiei pentru a realiza avantajele stării de
fericire şi apoi urmăriţi să trăiţi cu adevărat această stare. Nu
ezitaţi să zâmbiţi dacă simţiţi nevoia şi chiar să izbucniţi în
hohote de râs.
O altă cale de a vă eleva rapid starea de conştiinţă este
muzica. Puteţi nu doar să o ascultaţi, dar chiar să cântaţi
dumneavoastră înşivă. Metoda este foarte eficientă în alungarea
tristeţii. Incantaţi AUM cu voce tare de câteva ori. O altă metodă
folosită de RAJA yoghini, PRATIAKSHA BHAVANA, constă în a fugi
în aer liber. Starea depresivă va dispărea curând. Aceasta este
cea mai uşoară metodă.
Metoda de eliminare a gândurilor negre prin forţa voinţei, la
comandă, este cea mai eficientă, dar solicită foarte multă
energie şi un mare efort de voinţă. Nu oricine poate reuşi pe
această cale. Tehnica de înlocuire a gândurilor negative cu
substitutele lor pozitive, prin puterea sugestiei, este mult mai
uşoară. Într-un timp foarte scurt, sentimentele nedorite vor
dispărea. Urmăriţi aceasta voi înşivă şi veţi obţine rapid rezultate.
Chiar dacă vi se întâmplă să eşuaţi câteodată, nu întrerupeţi
practica. Succesul va veni curând. Dacă trăiţi un sentiment de
mânie, gândiţi-vă la iubire, dacă sunteţi gelos, meditaţi asupra
avantajelor altruismului şi generozităţii. Dacă trăiţi pur şi simplu o
stare proastă, reamintiţi-vă o carte bună sau scenariul unui film
minunat. Similar, mila şi compasiunea vor deschide orice inimă
împietrită, meditaţia asupra BRAHMACHARYA-ei va înlocui curând
înclinaţia spre desfrâu, gândul asupra integrităţii va anihila
necinstea. Timiditatea va fi învinsă de curaj, ipocrizia de
sinceritate, mândria de smerenie, infatuarea de discriminare.
Practica va fi mult facilitată dacă vă selectaţi cu mai mare
precauţie compaia. Vorbiţi mai puţin şi numai despre subiecte
care merită efortul.
Cum puteţi obţine victoria asupra atacului unor gânduri
nedorite
La începutul practicii de control al gândurilor veţi
experimenta mari dificultăţi. Va trebui să duceţi un adevărat
război pentru a le învinge, căci ele vor lupta cu întreaga lor forţă
pentru a-şi păstra dreptul la existenţă, spunându-vă: “Avem toate
drepturile să rămânem în acest palat al minţii tale, căci noi
deţinem din timpuri imemoriale monopolul asupra acestei zone.
De ce ne-am părăsi acum propiul domeniu?! Vom lupta până la
sfârşit, căci este dreptul nostru prin naştere!”
Ele se vor arunca asupra voastră cu o mare ferocitate. Când
vă veţi aşeza în postura pentru meditaţie, veţi constata că o
sumedenie de gânduri malefice vor fi şi ele prezente la întâlnire.
Pe măsură ce veţi încerca să le suprimaţi, ele vă vor ataca cu o
vigoare dublă. Dar nu uitaţi: pozitivul întotdeauna învinge
negativul. Aşa cum întunericul nu poate exista în preajma
soarelui, sau leopardul în faţa leului, nici gândurile întunecate -
adevăraţi invadatori invizibili, duşmani ai păcii noastre lăuntrice
- nu pot rezista în faţa gândurilor divine, sublime. Ele vor muri de
la sine.
Îndepărtaţi gândurile inutile
Nu ezitaţi să îndepărtaţi din mintea dumneavoastră
gândurile care nu vă sunt necesare, căci ele împiedică evoluţia
spirituală. Atunci când vă lăsaţi absorbiţi de gânduri inutile, vă
îndepărtaţi de Dumnezeu. Înlocuiţi-le cu gânduri divine, utile şi
folositoare.
Nu permiteţi minţii să revină pe vechile cărări, regăsindu-şi
“bunele” obişnuinţe şi clişee. Orice surplus de vigilenţă este
binevenit în acest caz. Atunci când o pietricică ne-a intrat în
pantof şi ne chinuieşte, ne descălţăm şi o eliminăm rapid. Odată
înţeles corect acest mecanism, este la fel de uşor să eliminăm
orice intrus mental care ne asalteaza mintea. Acest lucru ar
trebui să vă devină la fel de clar precum lumina soarelui. Cel care
nu va reuşi acest lucru, nu va putea vorbi despre cucerirea
propriei naturi şi despre ascendentul său asupra părţii
mecaniciste din el însuşi. El nu este decât un sclav, pradă uşoară
în gheara propriilor fantasme ce îi bântuie prin creier.
Stăpâniţi gândurile lumeşti
Gândurile lumeşti vă vor tulbura din plin la începutul noii
dumneavoastră vieţi la care vă va permite accesul puterea
gândului. La fel şi în cazul practicii meditaţiei şi a aspiraţiei către
o viaţă spirituală. Dar dacă veţi fi constanţi în cultivarea unor
gânduri spirituale şi în meditaţie, asemenea gânduri vor muri de
la sine.
Cel mai bun foc ce vă va purifica mintea de gândurile
lumeşti este chiar meditaţia. Gândirea pozitivă, LAYA YOGA, JAPA,
practica PRANAYAMA-ei, KARMA YOGA – toate acestea vă vor
ajuta mult în obţinerea controlului asupra acestor gânduri. Atunci
când sunteţi foarte ocupat în timpul zilei, este posibil să nu
găzduiţi în mintea voastră gânduri impure; când însă prindeţi un
moment de odihnă şi vă veţi relaxa mental, ele vă vor asalta
imediat. Aceste momente de relaxare sunt exact cele în care
trebuie să vă sporiţi vigilenţa, devenind mai lucizi. Când e lăsată
liberă, mintea are tendinţa să devină exagerat de receptivă, iar
dacă aura voastră nu este suficient de purificată, aceasta vă va
pune rapid în rezonanţă cu anumite energii malefice ale căror
focare mai persistă încă în subconştientul vostru, datorită unor
acumulări karmice anterioare.
Prin repetare, gândurile capătă o mare putere.
Orice gând, fie el pur sau impur, odată apărut în mentalul
vostru, are tendinţa de a se repeta. În plan, el va atrage, prin
puterea rezonanţei, gânduri asemănătoare (aflate pe acelaşi
nivel al vibraţiei). În scurt timp vă veţi trezi astfel cu un adevărat
“stol” de gânduri, creându-vă un veritabil sistem de avalanşă
pornit de la un mic gând. Cu cât veţi înţelege mai clar acest
mecanism, cu atât mai limpede vă va deveni importanţa gândirii
pozitive.
Învăţaţi să vă ordonaţi gândurile, să le eşalonaţi în funcţie
de importanţa şi gradul lor de puritate, urmărind să puneţi
accentul pe cele luminoase, subordonându-le pe cele
neînsemnate sau întunecate, acordându-le o importanţă din ce în
ce mai mică, până când ele vor înceta cu desăvârşire să vă mai
tulbure. Chiar dacă ele vor mai persista încă destulă vreme, fiţi
indiferenţi faţă de ele, ca şi cum nici măcar nu v-ar aparţine; nu
vă lăsaţi prinşi în capcana identificării cu asemenea gânduri, nici
chiar manifestând remuşcări. Neglijarea lor completă este mult
mai eficientă, diminuându-le puterea până la anihilare
(consideraţi-le gânduri străine de voi care s-au rătăcit
întâmplător pe domeniul vostru mental şi care vor dispărea la fel
de fulgerător cum au apărut). Lupta cu ele nu face decât să le
întărâte şi mai tare, dându-le o forţă pe care nu o aveau iniţial.
Dacă nu aveţi destulă tărie la început, rugaţi-vă lui Dumnezeu;
citiţi vieţile sfinţilor, scripturile sacre, operele marilor înţelepţi.
Veţi constata că toţi adepţii au trecut prin această etapă, iar
faptul că ei au învins vă va da aripi.
Depăşiţi-vă vechile obişnuinţe
Toate vechile obişnuinţe (gânduri, clişee) referitoare la corp,
îmbrăcăminte, mâncare şi aşa mai departe, trebuie depăşite prin
ATMA-CHINTANA, sau reflecţia asupra naturii SINELUI DIVIN.
Aceasta este o muncă foarte dificilă, ce necesită răbdare, o mare
perseverenţă şi putere spirituală lăuntrică. STRUTI-urile declară
fără echivoc: “ATMAN nu poate fi realizat de către cei slabi”.
Aspiranţii sinceri îşi dedică întreaga fiinţă contemplării
Absolutului, retrăgându-şi întreaga afecţiune dinspre lumea
exterioară a simţurilor. Cei care şi-au distrus toate VASAVAS-urile
şi implicit, toate gândurile – obişnuinţă, ajung să se bucure de
beatitudinea finală a comuniunii cu BRAHMAN (Dumnezeu), de
omniscienţă şi adevăr. Viziunea lor asupra lumii exterioare va
deveni egală datorită nonataşamentului. Toate temerile,
adversităţile, problemele generate de eterogenitate, diversitate,
distincţie şi dualitate vor dispărea, căci ele sunt generate de
puterea mentalului pe care ei îl vor fi transcens. Calea până la
această stare extatică este însă lungă şi grea, căci puterea
MAYA-ei (iluziei) este foarte mare.
Atunci când cel ce priveşte devine una cu obiectul privit şi
cu actul privirii, el experimentează starea de ANANDA (pură
beatitudine). Aceasta este a patra stare sau TURIYA.
Înţelepciunea nesfârşită este acum atinsă (starea de JNANA), căci
privitorul devine acum ATMAN privindu-se pe Sine Însuşi. Toate
distincţiile şi dualităţile vor dispărea acum cu desăvârşire.
Gândurile de atracţie, cele de repulsie, plăcerile şi neplăcerile nu
vor mai exista pentru înţeleptul care a atins realizarea de sine;
deşi el va continua să lucreze prin intermediul corpului, el nu va
mai pierde controlul în faţa nenumăratelor iluzii ale lumii, căci
mintea sa va fi centrată numai asupra lui BRAHMAN.
Fie ca fiecare dintre voi să realizeze numai acele acţiuni
virtuoase care să vă permită să atingeţi starea de JNANA, fără ca
gândurile privind prosperitatea lumească să vă mai asalteze
vreodată. Fie să puteţi trăi scufundaţi în oceanul beatitudinii lui
BRAHMA, într-o stare de deplină iluminare, dincolo de orice
dualităţi, distincţii şi diferenţieri!
Transformaţi gândurile instinctive
Gândirea este de patru feluri: simbolică, instinctivă,
impulsivă şi obişnuită (creată de puterea obişnuinţei). Gândirea
prin cuvinte este o gândire de tip simbolic. Instinctele sunt însă
mai puternice decât simbolurile. Gândurile privitoare la corp,
hrană, băutură, baie, etc. sunt gânduri generate de puterea
obişnuinţei.
Gândirea simbolică poate fi cu uşurinţă stopată. Nu acelaşi
este însă cazul gândirii instinctive şi al celei impulsive. Pacea şi
calmul mental pot fi atinse numai prin eliminarea deplină a
mâniei şi grijilor. Prin luciditate şi discernământ toate grijile
inutile pot fi evitate. Aşezaţi-vă relaxaţi timp de 15 minute într-o
postură confortabilă şi meditaţi asupra curajului, bucuriei,
beatitudinii, păcii şi voioşiei.
De regulă, la fiinţele obişnuite, mintea lor este ocupată
simultan de patru sau cinci tipuri de gânduri referitoare fie la
îndatoririle casei, la afaceri, la munca de la birou, fie la corp,
mâncare, băutură, gânduri anticipative, planuri de a obţine bani,
gânduri de răzbunare, obişnuitele gânduri referitoare la
necesităţile fiziologice, la baie, etc.
Atunci când studiaţi o carte la ora 15:30, numai gândul la
plăcerea pe care o veţi simţi urmărind meciul de fotbal de la ora
16:00, vă deranjează în studiul dumneavoastră în fiecare
moment. Numai yoghinii cu mintea cu adevărat focalizată se pot
concentra asupra unui unic gând atâta timp cât doresc.
Dacă vă priviţi cu atenţie mintea veţi descoperi multe
gânduri inconsistente. Cel mai adesea mintea rătăceşte la
întâmplare, fără nici un scop. Unui gând referitor la corp şi la
necesităţile sale îi va urma o amintire despre un prieten, apoi vă
veţi gândi cum să faceţi să mai obţineţi nişte bani, bă veţi aminti
că este foame ori sete, apoi o scenă din copilărie, etc. Dacă
studiindu-vă mintea, veţi reuşi să vă menţineţi concentrat asupra
unui unic subiect (altfel spus, să menţineţi un gând consistent),
excluzând orice alte gânduri, aceasta este deja o mare realizare,
un pas uriaş pe calea controlului gândirii.
Adunaţi gânduri inspirate
Ţelul vieţii este atingerea Conştiinţei Divine. Aceasta
înseamnă realizarea că nu sunteţi nici acest corp muritor, nici
această minte limitată şi mereu schimbătoare, ci sunteţi veşnic
liberul şi supremul ATMAN. Amintiţi-vă mereu acest gând inspirat:
AJO NITYAH SASVATOYAM PURANO: Nenăscut, Etern, Permanent
este Cel Adevărat. Aceasta este natura voastră reală şi nicidecum
sărmana personalitate agăţată de un nume şi o formă. Doar
accidental aţi nimerit în această iluzie datorită unui nor efemer
de ignoranţă. Treziţi-vă şi realizaţi că sunteţi ATMAN cel Pur.
Iată şi o altă inspiraţie sublimă provenită din UPANISHADE:
ISAVASYAMIDAM ŞARVAM – fiecare aspect al universului este
animat de Viaţa Divină. Zâmbiţi florilor şi ierbii, împrieteniţi-vă cu
vecinii, cu câinii, pisicile, vacile, oamenii, copacii, cu orice
creatură a naturii. Viaţa voastră va deveni atunci perfectă şi
bogată în infinite satisfacţii.
Dacă doriţi cu adevărat să vă dezvoltaţi puterea gândului,
să vă clădiţi o personalitate măreaţă, păstraţi mereu în preajmă
câteva cărţi ce conţin gânduri inspirate ce pot conferi iluminarea.
Citiţi-le mereu şi mereu, până când vor deveni o parte integrantă
din fiinţa voastră, din modul vostru de a trăi şi a acţiona.
Iată spre ilustrare o mică listă cu asemenea gânduri:
1. O conştiinţă curată dă curaj inimii şi putere gândului.
2. Sărăcia este fratele mai mare al lenii.
3. Cunoaşterea Sinelui este cea mai mare comoară, iar
meditaţia este cheia cunoaşterii.
În concluzie, gândurile negative pot fi prevenite numai gândindu-vă
la altceva, cât mai interesant, cât mai captivant, sublim şi inspirat.
Ignorarea cu desăvârşire a gândurilor rele şi înlocuirea lor cu altele, bune,
este marea SADHANA care vă va permite să obţineţi controlul asupra
gândirii negative. Gradat şi cu ajutorul vostru constant, gândurile rele vor
înceta să vă mai hărţuiască şi vor cădea în uitare (altfel spus, se vor
dizolva de la sine). Dar până când acest lucru se va realiza, nu uitaţi regula
de aur izvorâtă din legea universală a rezonanţei: ignoraţi gândurile rele,
căci orice luptă cu ele nu va face decât să le dea putere (să le amplifice) şi
înlocuiţi-le cu opusul lor (sau cu orice gând inspirat şi sublim pentru care
aveţi o anumită preferinţă).


October 6th, 2010
Topic: Documentare Tags: None

≡ Leave a Reply